Markety

Markety

เกี่ยวกับ Markety

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ทำไมคุณถึงต้องเลือกเรา

Markety เป็นที่หนึ่งด้านของเทคโนโลยี ด้านการตลาด ที่จะมาซัพพอร์ต พ่อค้าแม่ค้า หรือคนทั่วไป ที่หันมาเริ่มการขายของบนโลกออนไลน์

ความคิดกว้างไกล

เรามีความคิดและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในยุค เทคโนโลยี

เข้าใจลูกค้า

เรามีความยินดียิ่งที่จะทำความเข้าใจและให้บริการคุณ

ยินดีให้คำปรึกษา

เรายินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี

ดูแลตลอด 24 ชม.

เราดูแลตลอด 24 ชม. บริการหลังการใช้บริการกับเรา

เว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

ออกแบบเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce และจัดทำเว็บไซต์

เว็บไซต์ Salepage

การทำเว็บไซต์ Salepage เพื่อสินค้าของคุณ

การทำการตลาดออนไลน์

การทำการตลาดออนไลน์ เพื่อโฆษณาให้สินค้าของคุณ

การออกแบบ

รับออกแบบโลโก้ แบนเนอร์ และเว็บไซต์

Markety
features

           Markety เรานิยามคำนี้มาจากคำว่า Market + Tachnology  มาผนวกรวมกัน  เพื่อเป็นที่หนึ่งด้านของเทคโนโลยี ด้านการตลาด ที่จะมาซัพพอร์ต พ่อค้าแม่ค้า หรือคนทั่วไป ที่หันมาเริ่มการขายของบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น เราพร้อมที่จะทำงาน ช่วยให้ร้านค้า พ่อค้าแม่ค้า และ บริษัทคู่ค้าต่างๆ ได้ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน

         เราพร้อมที่จะให้บริการด้านเทคโนโลยีการตลาดด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการทำเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce, เว็บไซต์โปรโฟล์, เว็บไซต์ Salepage  รวมไปจนถึงบริการด้านทำการตลาดออนไลน์ ทั้ง Google Ads, Facebook, TikTok, Line, Instagram และเรายังสามารถสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอีกมากมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ

beginning

          บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท Start Up รับออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานเว็บไซต์ ให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ ไปพร้อมๆกับการพัฒนาระบบ E-commerce ที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานในยุคปัจจุบันให้มีความสะดวกต่อการใช้งานของร้านค้าและคนมาซื้อสินค้าร้านนั้นๆได้และเข้าถึงต่อการทำการตลาดในยุคปัจจุบันโดยใช้ซื่อระบบนี้ว่า MaketyShop และจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

          ต่อมาในปี 2561 กระแสการยิงโฆษณาต่างๆเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ทำการพัฒนา “ระบบเซลเพจ (salepage)” ขึ้นมา เป็นเว็บไซต์แลนดิงเพจที่ปิดการขายได้ภายในหน้าเดียวเพื่อรองรับการยิงโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ง Facebook, Line Ads Platform , Tiktok, และ Google Ads กับ SEO อีกทั้งยังสามารถเข้าใจงานได้ง่ายผ่านโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ได้ด้วย ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Fastcommerz” เป็นผู้ให้บริการเซลเพจเจ้าแรกของประเทศไทย

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

เราพร้อมที่จะให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ด้านการทำเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce ,เว็บไซต์โปรโฟล์, เว็บไซต์ Salepage  รวมไปจนถึงบริการด้านทำการตลาดออนไลน์

ใส่ใจท่านในทุกการบริการ ดูแลตลอดเวลาทำการ

MARKETY (THAILAND)

COMPANY LIMITED

0105560145971