Markety

Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

7p Marketing Mix คืออะไร วิเคราะห์กลยุทธิ์การตลาดแต่ละปัจจัยอย่างละเอียด

7p

7p หรือกลยุทธิ์ทางการตลาดที่ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโปรโมทธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่การขายสินค้าเพียงอย่างเดียว นักการตลาดหรือผู้เริ่มต้นทำการตลาดอาจจะคุ้นหูกับหลักการตลาด 4p กันมาบ้างแล้ว แต่การตลาด 7p จะเพิ่มปัจจัยอีก 3 ด้านเข้ามา เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจบริการให้ดียิ่งขึ้น

สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด 4p เพิ่มเติมได้ที่บทความ การตลาด4P

หลักการตลาด 7p จึงเป็นการอุดจุดบอดของหลักการตลาด 4p ที่เน้นความสนใจไปที่สินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ 7p จะหันมาดูเรื่องบุคลากรและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าด้วยจึงทำให้หลักการตลาด7pตอบโจทย์ธุรกิจบริการได้ดีกว่า และ 7p ยังช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจได้ครอบคลุมมากขึ้นอีกด้วย

7p คืออะไร

7p คือ ส่วนผสมทางการตลาดที่ช่วยให้การวางแผนธุรกิจของคุณครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจสายบริการ หรือพูดง่าย ๆว่า 7p marketing คือแนวความคิดที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นกว่าคนอื่น และมัดใจลูกค้าได้อย่างอยู่หมัดนั่นเอง

บางคนอาจสงสัยว่าแล้ว 7p ย่อมาจากอะไร? 7p ย่อมาจากตัวอักษรขึ้นต้นขององค์ประกอบแต่ละอันที่เรานำมาวิเคราะห์ตามหลักการ7pเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน ซึ่งจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความนี้

ประโยชน์ของ 7p ที่ช่วยให้การวางแผนธุรกิจเป็นเรื่องง่าย

ประโยชน์ของ 7p

ช่วยในการวางแผนการตลาดได้อย่างง่ายดาย

หลัก7p เป็นกลยุทธิ์การตลาดที่นักการตลาดมือฉมังนิยมใช้เนื่องจากแนวคิด 7p ช่วยวิเคราะห์แนวทางการโปรโมตและนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างครอบคลุม เพราะ 7p ให้ความสำคัญกับปัจจัยทุก ๆ ด้านที่จะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ ทำให้ 7p สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทำให้รู้แนวโน้มสินค้าและบริการที่มีอยู่

การวิเคราะห์ 7p จะช่วยให้คุณรู้สถานการณ์ของสินค้าหรือบริการในธุรกิจของคุณว่าในปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไร แนวโน้มในอนาคตจะไปในทิศทางไหน และจะสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจของคุณอย่างไรได้บ้าง โดย 7p จะสามารถบอกได้อย่างละเอียดมากขึ้นว่าควรปรับที่ปัจจัยใดในสินค้าหรือบริการของคุณ และทำให้เห็นภาพว่าการปรับนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อไป

ทำให้บริษัทรู้จักกลุ่มลูกค้าตัวเอง

อีกหนึ่งจุดเด่นของ 7p คือการทำให้คุณรู้จักกลุ่มเป้าหมายของตัวเองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลักการตลาด 7p มีปัจจัยด้านผู้คนที่จะวิเคราะห์ไปถึงลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าด้วย การใช้ 7p จึงทำให้คุณวางแผนได้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากขึ้น เพิ่มโอกาสมีลูกค้าที่ยึดมั่นในแบรนด์ และทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคง

ทำให้รู้แนวโน้มของบริษัท

นอกจาก 7p จะทำให้คุณรู้จักสินค้าหรือบริการ และลูกค้าของคุณดีขึ้นแล้ว 7p marketing ยังทำให้คุณมองเห็นภาพรวมแนวโน้มของบริษัทคุณอีกด้วยว่าในอนาคตธุรกิจของคุณมีโอกาสไปในทิศทางใด การใช้ 7p จะช่วยให้คุณวางแผนที่ตอบรับการเติบโตของธุรกิจได้ดี และยังเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของ 7p ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

แล้ว7p มีอะไรบ้าง? หลาย ๆ คนอาจจะมีคำถามนี้อยู่ในใจหลังจากอ่านประโยชน์ของ 7p กันไปแล้ว โดยกลยุทธ์การตลาด 7p จะประกอบไปด้วยปัจจัย 7 อย่างได้แก่ 

 1. Price (ราคา)
 2. Product (ผลิตภัณฑ์)
 3. Place (ช่องทางการขาย)
 4. Promotion (การตลาด)
 5. People (บุคคลในองค์กร)
 6. Process (กระบวนการทำงาน)
 7. Physical Evidence (สิ่งแวดล้อมกายภาพ)

โดยในแต่ละปัจจัยของ 7p ก็จะมีการวิเคราะห์และข้อดีที่ส่งผลต่อธุรกิจแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้

ราคา

7p ตัวแรกคือ Price หรือราคา สำหรับปัจจัย 7p ข้อนี้จุดสำคัญคือการตั้งราคาของสินค้าหรือบริการให้เหมาะสม เพราะราคาที่ถูกเกินไปก็จะทำให้ไม่ได้กำไรเท่าที่ควร และราคาที่แพงเกินไปก็อาจมีลูกค้าซื้อน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก

โดยกลยุทธิ์การตั้งราคาตามหลัก 7p ก็สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การตั้งราคาตามต้นทุนการขนส่ง, การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา, การตั้งราคาสินค้าใหม่, การตั้งราคาแบบมีส่วนลด และการตั้งราคาให้แตกต่างกันโดยอาจขึ้นอยู่กับลูกค้าหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

คุณสามารถใช้กลยุทธิ์หลายแบบร่วมกันหรือแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อคุณวิเคราะห์ตามหลัก 7p แล้วกลยุทธิ์ใดเหมาะสมกับธุรกิจของคุณนั่นเอง

ผลิตภัณฑ์

7p ที่สองคือ Product หรือผลิตภัณฑ์ สำหรับหลักการ 7p ตัวนี้ก็จะคล้ายกันกับหลักการของ 4p แต่จะเน้นทั้งตัวสินค้าหรือบริการเอง และภาพลักษณ์ที่ลูกค้ารับรู้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์และภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการไปในตัว

สำหรับการวิเคราะห์ 7p ข้อนี้คุณอาจมองหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของคุณว่าคืออะไร ลูกค้าต้องการสิ่งใดจากสินค้าหรือบริการของคุณ และคุณจะตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างไร

ช่องทางการขาย

7p ตัวต่อมาคือ Place หรือช่องทางการขาย สำหรับ 7p ข้อนี้เรียกได้ว่ามีความสำคัญเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน เพราะการเข้าถึงลูกค้ากลายเป็นตัวแปรใหญ่ที่จะทำให้คุณขายสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพไปเสียแล้ว 

การวิเคราะห์ 7p ด้านช่องทางการขายอาจจะต้องเริ่มจากการกำหนดก่อนว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการของคุณในช่องทาง offline แบบมีหน้าร้าน หรือช่องทางออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น การสร้าง sale page เว็บไซต์, การยิงแอด facebook หรือคุณจะใช้ช่องทางการขายทั้ง 2 รูปแบบก็ทำได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคุณ

การตลาด

7p อีกหนึ่งตัวที่ใครหลาย ๆ คนอาจยังคุ้นเคยกันอยู่คือ Promotion หรือการตลาด โดย 7p ตัวนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกับ 7p ตัวอื่น ๆ เนื่องจากการวางแผนส่งเสริมการตลาดคุณต้องพิจารณาถึงช่องทางการขาย รูปแบบและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ด้วย

ตัวอย่างกลยุทธิ์สำหรับ 7p ข้อนี้มีหลากหลาย ได้แก่ communication tools ดังต่อไปนี้ 

 • การทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
 • การยิงแอด
 • การทำการตลาดบน search engine
 • การทำแคมเปญบนสื่อออนไลน์
 • การทำการตลาดผ่านอีเมล
 • การทำโปรโมชันสะสมแต้มหรือลดราคา

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธิ์อื่น ๆ อีกมาก คุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุดได้เลย

บุคคลในองค์กร

และแล้วก็มาถึงข้อที่ทำให้ 7p โดดเด่นยิ่งกว่าองค์ประกอบการตลาดแบบอื่น นั่นคือ People หรือบุคคลในองค์กร สำหรับ 7p ข้อนี้ จุดสำคัญคือการจัดการคนโดยเฉพาะพนักงานของคุณเพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการ (User Experience) ที่ดีให้กับลูกค้าของคุณได้นั่นเอง

โดยกลยุทธิ์สำหรับ 7p ข้อนี้สามารถทำได้ตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน, การอบรมพนักงาน ตลอดจนการวางแผนเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น complain ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือจำนวนลูกค้าที่ไม่แน่นอนซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการต่อไป

กระบวนการทำงาน

สำหรับ 7p  ในข้อ Process หรือกระบวนการทำงาน สิ่งสำคัญคือการทำให้ทุก ๆ ขั้นตอนในการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ตาม Customer Journey ที่ควรจะเป็น ไม่ติดขัดที่ขั้นตอนไหน ทั้งการให้บริการออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานไม่ว่าจะใช้บริการกับพนักงานคนใดก็ตาม 

สิ่งแวดล้อมกายภาพ

แผนการตลาด 7p ปัจจัยสุดท้าย Physical Evidence หรือสิ่งแวดล้อมกายภาพ หากอ่านแค่ชื่ออย่างเดียวอาจไม่เห็นภาพว่าคืออะไรกันแน่ หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ 7p ข้อนี้คือการพัฒนาหลักฐานที่จับต้องได้ทางประสาทสัมผัสของลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนั่นเอง เช่น การแต่งกายของพนักงานที่ลูกค้ามองเห็น, การที่ร้านมีกลิ่นหอมน่าใช้งาน, อุณหภูมิภายในร้านไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป และการไม่มีเสียงรบกวนอันไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจสร้างความรำคาญใจให้แก่ลูกค้า

ข้อแตกต่างระหว่าง 7p กับ 4p

7p กับ 4p

7p

จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ 7p จะมีความครอบคลุมมากกว่า โดยเพิ่มในส่วนของ People, Process และ Physical Evidence เข้ามา การวิเคราะห์ 7p จึงให้ความสำคัญกับทั้งประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการของลูกค้าและคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เองด้วย

4p

ส่วนกลยุทธิ์ 4p ก็จะต่างจาก 7p ตรงที่ไม่ครอบคลุมเท่า และเน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งอาจเหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำการตลาดใหม่ ๆ ที่อาจยังไม่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยหลาย ๆ ข้อได้อย่างชำนาญ แต่เมื่อทำความเข้าใจแล้วพัฒนามาใช้ 7p ได้ก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้อีกระดับหนึ่ง

สรุป

 7p จึงเป็นแนวคิดทางการตลาดที่ครอบคลุมและช่วยให้คุณวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์และดำเนินการตามหลัก 7psในแต่ละข้อก็จะมีข้อดีและช่วยธุรกิจของคุณได้ในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไปนั่นเอง

นอกจากการวิเคราะห์ 7p แล้ว การโปรโมทธุรกิจรูปแบบอื่น ๆ ก็สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่ขายสินค้าหรือบริการบนโลกออนไลน์ การทำ Sale Page จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับท่านใดที่สนใจปรึกษาหรือใช้บริการ Markety มีบริการรับทำ Landing page และรับทำ Sale page โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 

 • เบอร์โทร 02-002-9322 (ฝ่ายบริการลูกค้า), 084-509-5545 (ฝ่ายขาย), 061-924-7449 (ฝ่ายขาย)
 • อีเมล: [email protected]

อ้างอิง

Annmarie Hanlon. (2023, April 28). How to use the 7Ps Marketing Mix. smartinsights. https://www.smartinsights.com/marketing-planning/marketing-models/how-to-use-the-7ps-marketing-mix/

Mailchimp. (2023, June 26). Marketing Mix & The 7 P’s Of Marketing. Mailchimp. https://mailchimp.com/marketing-glossary/marketing-mix-7ps/
Oxford. (2023, June 26). Understanding The 7Ps of The Marketing Mix. Oxford college of marketing. https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2020/10/08/understanding-the-7ps-of-the-marketing-mix/

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update