Markety

Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Consumer Insight สำรวจเป้าหมาย สร้างโอกาสในการเติบโตธุรกิจแบบเห็นผลจริง

Insight คือ

การดำเนินธุรกิจต้องมีกระบวนการคิดกลไกการตลาดเพื่อสร้างเป้าหมายในการเพิ่มกำไรอยู่เสมอ ซึ่งแนวคิด Insight เป็นหนึ่งใน Concept การทำการตลาดที่ช่วยให้ผู้ประกอบการอย่างคุณ เข้าใจความต้องการ พฤติกรรม รวมไปถึงเส้นทางผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ แล้ว insight คืออะไร มีประโยชน์อะไร มีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง Fastcommerz จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

Insight คืออะไร

Insight หมายถึง การเรียนรู้เส้นทางผู้บริโภคในทางเชิงลึก โดยแปลงจากการเก็บข้อมูลดิบที่สังเกตการณ์ หรือจากการทดลองกลยุทธ์ใหม่ ๆ ให้ถูกกลั่นกรองเป็นข้อมูลที่วัดผลได้ ประเมินได้ สามารถนำดัชนีชี้ผลนี้มาประกอบการตัดสินใจในการสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในอนาคตได้มากขึ้น 

Consumer Insight มีประโยชน์อย่างไร 

ประโยชน์ของ Insight

การคาดการณ์ทิศทางธุรกิจ

การทำ insights สามารถประเมินสถานการณ์ธุรกิจปัจจุบันได้ว่า เราควรนำเสนอการตลาดแบรนด์เราอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายหลักของเราสนใจมูลค่าของเรา ซึ่งหากเราทำการค้นคว้า Insight ได้อย่างลึกซึ้ง ข้อมูลส่วนนี้สามารถเป็นประโยชน์ในการทำกลยุทธ์ที่เข้าตาผู้บริโภค และค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ได้ในอนาคต 

ทำการตลาดให้เข้ากับลูกค้าแต่ละประเภท

นอกจาก Insight จะกำหนดทิศทางธุรกิจให้เพิ่มโอกาสการเติบโตแล้ว เรายังสามารถออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทได้อีกด้วย เนื่องจากกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ชอบสิ่งแบรนด์นำเสนอแตกต่างกันออกไป บางกลุ่มชอบการนำเสนอด้วยทฤษฎี หรือบางกลุ่มชอบที่แบรนด์เสนอโปรโมชั่นเยอะ ๆ ก็ได้ ถือเป็นความสร้างสรรค์ในการออกแบบแคมเปญ 

ทำโปรโมชั่นให้มีประสิทธิภาพ

ลูกค้าทุกคนชอบโปรโมชั่น แต่จะทำยังไงให้เทคนิคนี้ซื้อใจพวกเขาได้ ทฤษฎี Insight ช่วยให้แบรนด์ของคุณค้นพบพฤติกรรมที่ผู้บริโภคชอบซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณหากลยุทธ์โปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายได้ในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น แจกผลิตภัณฑ์ทดลองขนาดเล็กฟรี, ซื้อราคาเต็มชิ้นต่อไปราคา 1 บาท หรือซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น 

ช่วยหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

การใช้ทฤษฎี Insight ในการพัฒนาธุรกิจ ช่วยทำให้คุณค้นพบพื้นที่ใหม่ ๆ ในการสร้างช่องทางเติบโตได้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลใหม่ ๆ การนำเสนอที่สร้างความแปลกใหม่ แต่มีความสร้างสรรค์ เป็นต้น

ประเมินการตั้งราคาสินค้าหรือบริการได้เหมาะสม

สิ่งสำคัญที่ทำให้คุณเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคจาก Insight คือ การกำหนดราคาตั้งสินค้าหรือบริการ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการตั้งราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์จะทำให้พวกลูกค้ารู้สึกว่า สินค้าแบรนด์คุณมีคุณค่า สมควรได้ราคานี้ เป็นของที่มีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าคู่แข่ง ซึ่งจะเป็นจุดแข็งที่ชนะใจลูกค้าทันที 

คำนวณปริมาณสินค้าคงคลัง

กลยุทธ์จากการค้นคว้า Insight ช่วยให้แบรนด์ของคุณบริหารปริมาณสินค้าให้เหมาะสมกับจำนวนผู้บริโภค เพราะ Insight ช่วยทำให้คุณรู้จำนวนผู้บริโภคแต่ละระดับในพื้นที่ต่าง ๆ ในข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือได้ จะเป็นข้อดีที่คุณรู้ว่า คุณทำสินค้านี้เพื่ออะไร ผลิตเพื่อใคร พวกเขาจะได้ประโยชน์การใช้งานจากผลิตภัณฑ์คุณอะไรบ้าง 

องค์ประกอบการหา Insight ให้ได้ประสิทธิภาพ

Database Marketing (วิจัยตลาดจากข้อมูล)

Database Marketing คือ การตลาดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลของลูกค้ามาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์กลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมาในรูปแบบกิจกรรมทางการตลาดอย่างเช่น แคมเปญ คอนเทนต์ อีเว้นต์ เป็นต้น  

Data Quality (คุณภาพของข้อมูล)

Data Quality คือ แบบฐานข้อมูลที่รวบรวมมาจากการทำค้นคว้าการตลาดรูปแบบต่าง ๆ ให้ถูกคัดกรองเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ตรงตามมาตรฐาน และชี้วัดผลได้ เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสูงมาก เพราะ Data quality คือ Insight ที่สำคัญที่รอเอาไปสร้างกลยุทธ์การตลาดได้ทันที  

Analytics Team (ทีมวิเคราะห์)

Analytics Team คือ หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ กลั่นกรองข้อมูลดิบ ข้อมูลเชิงซ่อน และข้อมูลเชิงแฝงในระหว่างการทำการตลาด Insight โดยการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถตีความแล้วแยกข้อมูลเหล่านี้เป็นดัชนีสรุปข้อมูลแบบเป็นตัวเลข สร้าง Report ในการนำเสนอที่สามารถบ่งบอกสถานการณ์แบรนด์ปัจจุบันได้จริง 

Consumer Research (วิจัยกลุ่มลูกค้า)

Consumer Research คือ การศึกษาดูลักษณะลูกค้าแต่ละประเภท โดยสำรวจตั้งแต่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพประกอบ รายได้ ลักษณะการบริโภคผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออีกค้า เพื่อเป็นข้อมูลสร้างแนวทางการนำเสนอสินค้าบริการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสื่อแบรนด์คุณได้ง่าย

ขั้นตอนการทำ Consumer Insight 

ขั้นตอนการหา insight

การเก็บข้อมูล

ขั้นตอนแรกของการทำ Consumer Insight คือ การรวบรวมเก็บข้อมูลดิบจากลูกค้าแต่ละประเภท ในระบบดิจิทัล ตั้งแต่ ระบบแพลตฟอร์ม Social media, ข้อมูลการเยี่ยมชม Traffic จากเว็บไซต์, การทำแบบสอบถาม หรือแม้กระทั่งการรวบรวมข้อมูลจาก Secondary Data  

การหาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนต่อมาของการทำ Insight คือ การค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการและความสนใจที่สอดคล้องกับตัวแบรนด์คุณเองมากที่สุด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนนี้จะเป็นประชากรใหญ่ที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ธุรกิจคุณได้มากที่สุด จึงจำเป็นต้องโฟกัสการสร้างรากฐานข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายส่วนนี้ก่อน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

จากนั้นเราจะมาส่วนของพาร์ทการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การทำ Insight มีความแม่นยำ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การศึกษาจากการสังเกต การทดลอง การคาดการณ์ มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงต่อกัน 

การสร้างฐานข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกตีความเสร็จเรียบร้อย จึงทำการแจกจำแนกข้อมูลเหล่านี้เป็นหมวด ๆ แล้วบันทึกฝังเอาไว้ในส่วนของ Database หรือ ฐานข้อมูลเพื่อให้นักการตลาดเอาชุดข้อมูลเหล่านี้มาเป็นฐานหลักในการสร้างเป้าหมาย การทำกลยุทธ์ การนำเสนอการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายได้ตรงโจทย์

การหา Insight

สุดท้ายเมื่อได้กระบวนการเก็บข้อมูล หากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง วิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำไปสร้างรากฐานข้อมูล จะช่วยเพิ่มความมั่นใจการหา Insight ของวงจรเส้นทางผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง แล้วนำข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดการสร้างเป้าหมายต่อไปได้   

ข้อแตกต่างระหว่าง Market Research และ Consumer Insight 

Market Research คือการรวบรวมข้อมูลลูกค้าแบบ Primary Data จากกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า เพื่อสรุปความต้องการทางตลาดในผลิตภัณฑ์ของคุณ อาทิ คู่แข่ง ส่วนแบ่งของตลาด เป็นรูปแบบชุดข้อมูล ส่วน Consumer Insight เป็นการศึกษาเส้นทางผู้บริโภคจาก Primary Data หรือ Secondary Data เช่นกัน โดยแนวคิดนี้สามารถตีความให้สรุปเป็นกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการเพื่อธุรกิจได้ทันที

สรุป

การทำกลยุทธ์ Consumer Insight เป็นอีกหนึ่งหนึ่งแนวคิดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกลไกการตลาดให้มีความแข็งแรงทางด้านข้อมูล การนำเสนอ และการสร้างเป้าหมายธุรกิจให้เป็นไปได้ แต่ถ้าหากต้องการบริการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแบบเข้าใจง่าย 

บริการ Markety ช่วยรังสรรค์แบรนด์ของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ของเราจะมี รับทำ Landingpage และรับทำ Salepage เว็บหน้าเดียวที่ช่วยโปรโมตผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้จบการขายภายในเว็บขายของหน้าเดียวทันที มือใหม่หัดขายของก็ใช้เซลเพจของเราสร้างรายได้ทันที สนใจสามารถดูได้ที่ 

ที่ตั้ง: 976/4 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105560145971

เบอร์โทร

02-002-9322 (ฝ่ายบริการลูกค้า)

084-509-5545 (ฝ่ายขาย)

061-924-7449 (ฝ่ายขาย)

อีเมลล์ : [email protected]


อ้างอิง

DJ Team. (2020, April 8). What Is an Insight in Marketing?. Demandjump. https://www.demandjump.com/blog/what-is-an-insight-in-marketing

Ellen Barnes. (2023, June 26). What exactly is a “Market Insight”?. Umi. https://umi-innovation.com/blog/market-insight-definition
Indeed Editorial Team. (2022, October 1). What Is an Insight in Marketing? Plus Benefits and Tips. Indeed. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-insight-in-marketing

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update