Markety

Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Hubspot คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

Hubspot คือ

การพัฒนาธุรกิจและการขายสินค้านั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน Hubspot คือเครื่องมือการตลาดดิจิทัล ที่ใช้สำหรับขายสินค้าต่าง ๆ หนึ่งในซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์สำหรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้า 

Hubspot คืออีกหนึ่งเครื่องที่นิยมใช้ในกลุ่มบริษัทชั้นนำทั้งหลาย เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจมากขึ้นว่า Hubspot คืออะไร เราจะมาเจาะลึกถึงบทบาทสำคัญของ HubSpot วิวัฒนาการของกลยุทธ์การขาย ไปถึงการนำนวัตกรรมของ HubSpot มาเป็นรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจ เราถึงการสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงออกมาได้

สารบัญบทความ

เริ่มต้นทำความรู้จัก Hubspot คืออะไร

Hubspot คือเครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการจัดระเบียบธุรกิจของให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ครอบคลุมการทำงานทั้งภายในองค์กร อย่างการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ด้วยคุณสมบัติของ Hubspot นั้นสามารถเก็บข้อมูลผ่านช่องทางการขาย ทำให้ทีมการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ปรับเปรียบแผนการตลาดได้อย่างทันท่วงที

Hubspot ทำงานอย่างไร

การทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานของ Hubspot คือสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อที่เราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความสามารถในการทำงานของ Hubspot มีดังต่อไปนี้

 1. HubSpot จะทำการตรวจสอบและเก็บข้อมูลขาเข้าของแพลตฟอร์มที่เราติดตั้ง (Activity Tracking) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการตลาดรูปแบบอื่น ๆ
 2. สร้างระบบสำหรับการขาย และการติดต่อ (Contact & Deal)ใช้บริการที่มีประสิทธิภาพในการทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมล หรือการนัดหมายต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยลดบุคลากรไปได้มาก
 3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า สามารถเป็นศูนย์บริการจัดการข้อซักถามของลูกค้า ไปจนถึงคำติชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างเครื่องมือที่ดีต่อการบริการ เช่น เครื่องมือที่ให้ความรู้พื้นฐาน เครื่องมือตอบรับจากลูกค้า เป็นต้น ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการบริการลูกค้าเชิงรุก
 4. ออกแบบการจัดการเนื้อหา ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่าการคุณสามารถจัดการด้วยตนเองได้
 5. พัฒนาศูนย์กลางการดำเนินงานเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น บูรณาการระบบ รวมถึงกระบวนการอัตโนมัติสำหรับมุมมองข้อมูลลูกค้าอีกด้วย
 6. Hubspot คือเครื่องมือสำหรับการสร้าง และจัดการร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน รวมไปถึงยังเป็นการสร้างศักยภาพธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้ดีขึ้นอีกระดับ
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตลาด การขาย รวมถึงประสิทธิภาพการให้บริการ ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 8. การทำงานอย่างบูรณาการ HubSpot จะทำหน้าที่ผสมผสานฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่มี เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องมือทางธูรกิจ

 

กล่าวได้ว่าแนวทางแบบองค์รวมของ HubSpot คือการผสมผสานระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ รวมถึงการบูรณาการอย่างราบรื่น ทำให้ Hubspot คือสิ่งที่ทำงานได้อย่างครอบคลุมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตในยุคดิจิทัล

Hubspot มีกี่ประเภท ใช้งานอย่างไรบ้าง

Hubspot CRM คือ

Hubspot คือเครื่องมืออเนกประสงค์ที่มีความสามารถการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละเครื่องมือนั้นมีการออกแบบให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ ส่วนนี้เราจะมาอธิบายถึงเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การขาย การบริการร การจัดการเนื้อหา ผ่านการเน้นใช้งานข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ใช้งานเป็นหลัก จะช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. Marketing Hub

Marketing Hub คือเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานที่เข้ามายังแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ Hubspot ไว้ ส่วนย่อยนี้จะเจาะลึกถึงเครื่องมือ หรือคุณสมบัติที่ทำให้ Marketing Hub เป็นขุมพลังสำหรับการสร้างสรรค์ ไปจนถึงการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

2. Sales Hub

Sales Hub คือเครื่องมือที่ช่วยในการขาย อย่างจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปิดการขายอย่างมาก ด้วยการขายแบบอัตโนมัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

3. Service Hub

Service Hub เป็นซอฟต์แวร์ด้านการบริการมุ่งเน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมไปถึงส่วนของลูกค้าสัมพันธ์ โดยตัวอย่างฟีเจอร์ในการจองคิว หรือแนะนำสินค้ายริการที่ลูกค้ากำลังสนใจอยู่ เป็นต้น

4. CMS Hub

CMS Hub เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการเนื้อหา ช่วยให้สามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง การใช้ CMS Hub จะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ได้อิสระและง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเด่นเรื่องของความปลอดภัยที่ติดตั้งมาให้พร้อมกับโปรแกรม

5. Operations Hub

Operations Hub เป็นซอฟต์แวร์ทีคอยทำหน้าที่ซิงค์ข้อมูลของลูกค้า ไปจนถึงการจัดการงานต่าง ๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานไหน ก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนนี้ ลดโอกาสที่บางแผนกไม่มีข้อมูล การทำงานจึงเกิดความซ้ำซ้อนขึ้นได้

6. Commerce Hub

Commerce Hub ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพได้ ฟีเจอร์ในส่วนนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สำหรับจัดการตั้งแต่รายการผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญต่อองค์กร

ใครบ้างที่เหมาะจะใช้งาน Hubspot

Inbound Marketing

การทำความเข้าใจความสามารถอันหลากหลายของ Hubspot คือหัวใจสำคัญในการนำเครื่องมือนี้ไปใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานก็จะแตกต่างกันไปตามสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักในการเลือกใช้งานเครื่องมือให้เหมาะสมอีกที สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่เหมาะสำหรับ Hubspot นั้น ได้แก่

 1. Startup & Small Business : เหมาะสำหรับองค์กรเกิดใหม่ที่ต้องการวิธีการที่คุ้มค่าในการบริหารจัดการองค์ฺกร การใช้งานภายในองค์กร ด้วยฟีเจอร์ที่รองรับการใช้งานที่หลากหลาย จึงสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมได้ ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ก็ตาม
 2. E-commerce : Hubspot คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเครื่องมือที่จะช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้ประสบการณ์ที่ดี มีความเป็นส่วนตัวว
 3. Digital Marketing : Hubspot ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล (Data) ต่าง ๆ ของผู้ใช้งานจากช่องทางต่าง ๆ ที่เข้ามา จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาดำเนินต่อยอดกลยุทธ์ต่อไป
 4. Sale Service : สามารถปรับปรุงกระบวนการสำหรับการขาย เพื่อขยายการรับรู้ การเข้าถึงของสินค้า หรือบริการแบบอัตโนมัติ ทั้งยังปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าอีกด้วย
 5. Corporate relationship : ฮับบริการอำนวยความสะดวกในการจัดการตั๋วอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างฐานความรู้ และคำติชมของลูกค้าสำหรับบริการที่เป็นเลิศ
 6. Website Developer : Hubspot นั้นใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหา หรือผู้จัดการเว็บไซต์ที่สร้างได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

สรุปการเกี่ยวกับ Hubspot 

สำหรับท่านใดที่กำลังอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจ Hubspot คือสิ่งจำเป็นที่ไม่สามารถมองข้ามได้ แต่ก่อนจะทำนั้น จะต้องมีการปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจเสียก่อน โดยเฉพาะเว็บไซต์ของธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมอหน้าร้าน ที่คนผ่านไปผ่านมาจะเข้ามาดู ถ้าขาดความน่าสนใจ เนื้อหาไม่ดึงดูด โอกาสที่จะพัฒนาต่อไปก็เป็นเรื่องยาก 

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เ เราขอแนะนำผู้ให้บริการ Markety เพราะนอกจากทางผู้ให้บริการจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้บริการ รับทำเว็บไซต์รับทำ Landing Page และ รับทำ Sale Page อีกด้วยแล้ว ด้วยประสบการณ์ในด้านนี้มาอย่างยาวนาน พร้อมให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน Hubspot

สำหรับคนที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับ Hubspot นอกจากคำถามที่ว่า Hubspot คืออะไรแล้ว มักจะมีคำถามตามมาอีกมากมาย ซึ่งเราได้รวบรวมคำถามยอกนิยมสำหรับมือใหม่ให้แล้ว ได้แก่

1. Hotspot ดีต่อ E-Commerce อย่างไร

Hubspot คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการกลุ่มธุร E-commerce อย่างมาก เพราะมีฟีเจอร์ให้ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ระบบการตลาดอัตโนมัติ ไปจนถึงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ E-Commerce

2. Hubspot สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่นได้หรือไม่

Hubspot สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ จำนวนมากได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ CRM (Customer relationship Management), ระบบจัดการเนื้อหา, เครื่องมือวิเคราะห์, แพลตฟอร์มอีเมล และอื่น ๆ มากมาย ผ่านทาง App Marketplace 

อ้างอิง 

Mackenzie. (April 01, 2022). What is HubSpot? A Plain English Guide to HubSpot’s Software. Evenbound

https://evenbound.com/blog/what-is-hubspot

Tyler Samani-Sprunk (Feb 10, 2023). What Is Hubspot and What Can I Do with It?. Simplestrat

https://blog.simplestrat.com/what-is-hubspot

SHA DRENA SIMON . (Feb 02, 2022). What Does HubSpot Do?. Yokellocal

https://www.yokellocal.com/blog/what-does-hubspot-do

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update