Markety

Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Tiktok Pixel คืออะไร ตัวช่วยทางการตลาดสำคัญในการทำโฆษณาบน Tiktok

Tiktok Pixel คือ

ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Social Media มาแรงคงไม่มีใครไม่นึกถึง Tiktok แพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย หนึ่งช่องทางสำคัญที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ทำให้การมาถึงของ Toktok Pixel เครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจทราบได้ว่า โฆษณาบน Tiktok หรือ Tiktok Ads หรือการยิงแอด Tiktok ได้ผล ดังนั้น การมีตัวช่วยในการติดตามและรายงานผลดังกล่าวอย่าง Tiktok Pixel จะช่วยให้คุณสามารถวัดผลการโฆษณาและทำการตลาดบน Tiktok ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สารบัญบทความ

Tiktok Pixel คืออะไร

Tiktok Pixel

Tiktok Pixel คือ ชุดโค้ด (Script Code) สำหรับติดตั้งบนเว็บไซต์ที่สามารถใช้เพื่อแชร์วิดีโอ หรือกิจกรรมจาก Tiktok ลงเว็บไซต์ได้ผ่านเครื่องมืออย่าง TIktok for Businessเนื่องจากTikTok เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการทำ Social Media Marketing ในลักษณะโฆษณาออนไลน์ ที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถวัดผลการโฆษณาและติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เข้ามาในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หลังจากได้รับโฆษณาบน Tiktok 

นอกจากนี้ Tiktok Pixel ยังสามารถใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลในการวัดและติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยตรวจจับกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ใช้คลิกจากโฆษณาบน Tiktok หรือทำกิจกรรมตามกำหนด เช่น สั่งซื้อสินค้า สมัครสมาชิก หรือดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


การติดตั้ง Tiktok Pixel จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนา Digital Marketingในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ถือว่าเป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการแคมเปญโฆษณาและการตลาดในพื้นที่ TikTok

วิธีการติดตั้ง Tiktok Pixel สำหรับใช้งาน 

Tiktok Pixel คือ การติดตามและวัดผลการโฆษณาบน Tiktok หากต้องการใช้งาน Tiktok Pixel จำเป็นต้องติดตั้ง Tiktok Pixel เสียก่อน โดยขั้นตอนมีดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ads.tiktok.com เพื่อลงทะเบียนสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบของ Tiktok for Business 
 2. หากต้องสร้างบัญชี Tiktok for Business ใหม่ โดยลงทะเบียนด้วยอีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์ แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ จากนั้น ให้นำรหัสมากรอกยืนยันให้เรียบร้อย กดยอมรับเงื่อนไข พร้อมยืนยันการลงทะเบียน
 3. เมื่อเข้าบัญชี Tiktok for Business แล้ว ให้เข้าไปที่เมนู เนื้อหา > กิจกรรม เพื่อเข้าไปสร้าง Tiktok Pixel เลือกสร้าง Website Pixel เพื่อเริ่มต้นการสร้าง TikTok Pixel
 4. เข้าหน้าหลักของ Website Pixel แล้วคลิกปุ่ม Create Pixel ตั้งชื่อ Pixel และกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมเลือก Manually install code เพื่อติดตั้งโค้ดบนเว็บไซต์
 5. เมื่อสร้าง Pixel เสร็จสิ้น จะได้รับโค้ด Pixel เพื่อให้สามารถนำชุดโค้ดนี้ไปติดตั้งในเว็บไซต์ได้เลย
 6. หลังติดตั้ง Tiktok Pixel ลองทดสอบว่า Pixel สามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ Pixel ใน Ads Manager เพื่อดูว่ามีกิจกรรมไหนที่ถูกติดตาม

 

ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถตั้งค่ากิจกรรมในการกำกับติดตามได้หลากหลายมากขึ้น เช่น การทำซื้อสินค้า การลงทะเบียน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า Tiktok Pixel คือ ตัวช่วยในการวิเคราะห์ติดตามผลกิจกรรมของผู้ใช้งาน ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม

ข้อดีของการใช้งาน Tiktok Pixel

โฆษณาบน Tiktok

การใช้งาน Tiktok Pixel มีข้อดีหลายประการ เพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการโฆษณาบน Tiktok ได้ ทำให้ประโยชน์ของ Tiktok Pixel คือ 

1. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย

ข้อดีแรกของ Tiktok Pixel คือ สำรวจกลุ่มเป้าหมาย (Audience Insights) เพราะTikTok Pixel ช่วยทำให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ด้วยการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บหรือแอปพลิเคชัน โดยสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง จำนวนการเรียกดู หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เจ้าของธุรกิจสร้างกลยุทธ์โฆษณาบน Tiktok ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาชิ้นงานโฆษณา Tiktok ให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนหนึ่งของ Tiktok Pixel คือ การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บหรือแอปพลิเคชัน ช่วยรายงานผลข้อมูล เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงานโฆษณาบน Tiktok ให้เข้ากับความสนใจและพฤติกรรมของผู้ชมได้ดีขึ้น ทั้งการปรับปรุงเนื้อหา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเสียง เพื่อให้โฆษณามีผลต่อกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานโฆษณา Tiktok

ประโยชน์อีกข้อของ Tiktok Pixel คือ ช่วยตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานโฆษณาบน Tiktok เพราะ Tiktok Pixel จะติดตามผลการกระทำของผู้ใช้งานต่อโฆษณา ทำให้เจ้าของธุรกิจวิเคราะห์คุณภาพและประสิทธิภาพของโฆษณาได้ ซึ่งทำให้สามารถทดสอบว่า โฆษณาบน Tiktok นั้น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ในการทำซื้อหรือกระทำการอย่างอื่นบนเว็บหรือแอปพลิเคชันหรือไม่ โดยข้อมูลเหล่านี้ จะได้รับรายงานอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันจาก TikTok Pixel ช่วยให้สามารถปรับปรุงโฆษณาต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ของ TikTok Pixel มีหลายประการ แต่โดยรวมแล้ว ข้อดีของTiktok Pixel คือ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจผู้เข้าชมหรือกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงประสิทธิภาพของโฆษณาบน Tiktok มากขึ้น ส่งผลให้สามารถพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดกลยุทธ์การโฆษณาได้อย่างต่อเนื่อง

ทำไมถึงต้องใช้ Tiktok Pixel 

ยิงแอด Tiktok

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมจะต้องใช้ Tiktok Pixel ด้วยการใช้งาน Tiktok Pixel มีข้อดีและความสำคัญหลายประการสำหรับเจ้าของธุรกิจและนักการตลาด โดยเฉพาะผู้ใช้โฆษณาบน Tiktok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมในปัจจุบัน โดยสามารถสรุปเหตุผลของการใช้งาน Tiktok Pixel คือ 

 • TikTok Pixel ช่วยติดตามและวัดผลการโฆษณาบน Tiktok ได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการตรวจจับกิจกรรมของผู้ใช้หลังจากได้รับโฆษณา TikTok บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทำให้เจ้าของธุรกิจทราบว่า โฆษณามีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ในการทำซื้อหรือการกระทำใด ๆ หรือไม่ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถปรับปรุงแก้ไขให้โฆษณาบน Tiktok มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ความสำคัญของ Tiktok Pixel คือ ช่วยสร้างกลยุทธ์โฆษณาที่เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย เพราะ Tiktok Pixel จะทำให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จึงสามารถปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์โฆษณาบน Tiktok ให้เข้ากับความสนใจและพฤติกรรมของผู้ชม ทำให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของโฆษณาบน Tiktok ได้อย่างใกล้ชิด ผ่าน Tiktok Pixel คือ การทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถปรึกษา พัฒนา และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง
 • Tiktok Pixel คือ การรายงานผลของโฆษณาบน Tiktok ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาแต่ละชิ้นได้ ว่า ชิ้นใดมีประสิทธิภาพ หรือชิ้นใดไม่สร้างความน่าสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น Tiktok Pixel จะช่วยให้เจ้าของประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับโฆษณาที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มงบประมาณหรือผลตอบแทนของการลงทุนในโฆษณาที่ดีได้อีกด้วย

จากข้อดีข้างต้น จะพบว่า การใช้งาน Tiktok Pixel เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงกลยุทธ์การโฆษณา การเข้าใจผู้ชม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาบน Tiktok ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า Tiktok Pixel คือ ตัวช่วยสำคัญในการติดตามและประเมินผลของโฆษณาต่าง ๆ

สรุปการใช้งาน Tiktok Pixel

Tiktok Pixel คือ เทคโนโลยีสำหรับติดตามและวัดผลการดำเนินการของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนการตลาดในการทำโฆษณาบน Tiktok ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น หรือหากเจ้าของธุรกิจไม่มั่นใจว่า จะสามารถติดตั้ง Tiktok Pixel หรือมีการใช้งาน Tiktok Pixel ได้อย่างไม่เต็มที่ ก็อาจจะเลือกบริษัททางการตลาด เพื่อให้เข้ามาดูแลและแนะนำ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาได้


อย่างบริษัท Markety ซึ่งเป็นบริษัททางการตลาดที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างรอบด้านโดยเฉพาะ Social Media Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสและยอดขาย ทั้งรับทำเว็บไซต์รับทำ Landing Pageและรับทำ Sale Pageด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ การันตีผลงานด้วยลูกค้าชั้นนำมากกว่า 20 ราย หากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-002-9322 (ฝ่ายบริการลูกค้า) 084-509-5545 (ฝ่ายขาย) 061-924-7449 (ฝ่ายขาย) หรือทาง Email : [email protected]

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน Tiktok Pixel

แม้ว่า จะมีการอธิบายแล้วว่า Tiktok Pixel คืออะไร แต่ก็ถือว่า Tiktok Pixel ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะผู้ยิงแอด Tiktok หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมีการใช้โฆษณาบน Tiktok เป็นประจำ โดยขอสรุปคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน Tiktok Pixel ดังนี้

1. Tiktok Pixcel มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

การใช้งาน Tiktok Pixel ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทุกคนสามารถสมัครและสร้างบัญชีของ Tiktok for Business ได้ฟรี ด้วย Tiktok Pixel คือ ตัวช่วยสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกคน เพื่อให้สามารถกำกับติดตามผลของโฆษณาบน Tiktok ว่าสามารถใช้งานได้ สร้างความน่าสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่

แต่ทั้งนี้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น นอกเหนือจาก Tiktok Pixel คือ การใช้โฆษณาหรือโปรโมชั่นบนแพลตฟอร์ม Tiktok for Business อื่น ๆ เพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ความต้องการกระจายการเข้าถึงของผู้ชม กลยุทธ์โฆษณา เพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ เป็นต้น

สรุปได้ว่า การใช้งาน Tiktok Pixel ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่การโฆษณาและการใช้บริการอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม Tiktok for Business อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามแผนที่เจ้าของธุรกิจเลือกใช้ ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดี เพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณสำหรับการทำโฆษณาบน Tiktok 

2. Tiktok Pixel มีการทำงานอย่างไร

Tiktok Pixel คือ เครื่องมือช่วยกำกับ ติดตาม และรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าชมที่มีต่อโฆษณาบน Tiktok โดย TikTok Pixel มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

 1. ติดตั้ง Tiktok Pixel ในหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชัน โดยการนำโค้ด Pixel ที่ได้จาก Ads Manager ของ Tiktok for Business มาแปะในโค้ดของเว็บหรือแอปพลิเคชัน
 2. TikTok Pixel ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้บนหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง Pixel นั้น ๆ ทั้งการคลิกลิงก์ ดูเนื้อหา ซื้อสินค้า หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ผู้ติดตั้งต้องการติดตาม
 3. TikTok Pixel จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ TikTok เพื่อทำการวิเคราะห์และให้ข้อมูลแก่เจ้าของบัญชีนั้น ๆ
 4. ข้อมูลที่ได้รับจาก Pixel นี้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ผู้โฆษณาบน Tiktok เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ ประสิทธิภาพของโฆษณา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโฆษณาในอนาคต
 5. TikTok Pixel ให้ข้อมูลในการจัดการโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยแสดงโฆษณาบน Tiktok กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความน่าสนใจสูง

อ้างอิง 

Craig Dennis. (2022, November 21). What is a TikTok Pixel?. https://hightouch.com/blog/what-is-a-tiktok-pixel

Hannah Macready. (2022, July 27). TikTok Pixel: How to Set it Up in 2 Easy Steps. https://blog.hootsuite.com/tiktok-pixel/

Ampfluence Team. (2022, July 25). All You Need to Know About the TikTok Pixel. https://www.ampfluence.com/tiktok-pixel/

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update