Markety

Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

แจกเทคนิคการทำ “แผนการตลาด” ที่คนทำธุรกิจไม่ควรพลาด!

แผนการตลาด

แผนการตลาด หรือ marketing plan คือการวางกลยุทธิ์การตลาดสำหรับธุรกิจโดยมองภาพรวมเป็นหลักและวางแผนโดยมีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอยู่ 10 ข้อด้วยกัน โดยแผนการตลาดที่ดีจะต้องวางแผนได้อย่างรอบคอบ มองจากทุกด้านเพื่อให้แผนการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณรัดกุมมากที่สุด

นอกจากการวางแผนการตลาดโดยเน้นการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของตัวเองแล้ว การวิเคราะห์แผนการตลาดที่ดียังช่วยให้คุณรู้จุดอ่อนคู่แข่ง ทำให้สามารถสร้างจุดแข็งของตัวเองและครองใจลูกค้าเหนือคู่แข่งได้ในที่สุด ท่ามกลางสนามรบธุรกิจที่ท้าทายนี้ ฝ่ายใดมีกลยุทธิ์แผนการตลาดที่เข้มแข็งและพร้อมสู้มากกว่าก็ย่อมคว้าชัยไปอย่างแน่นอน


ดังนั้นแล้วในแวดวงการตลาดไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเป็นเจ้าเก่าที่ครองตลาดมานานแล้วก็ต้องให้ความสำคัญในการวางแผนการตลาดเพื่อให้ธุรกิจยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป

แผนการตลาดสำคัญกับธุรกิจอย่างไร ทำไมจึงต้องนำมาใช้

การทำการตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใด อย่างน้อย ๆ ก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้เพราะการวางแผนการตลาดจะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต และช่วยแก้ไขสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีได้ แผนการตลาดที่ดีอาจทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือการทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อแบรนด์และกลายเป็นลูกค้าขาประจำได้ก็มาจากแผนการตลาดเช่นกัน

ทั้งนี้การจะวิเคราะห์และสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราได้นั้นก็ควรจะเริ่มจากเข้าใจหลักการตลาดเบื้องต้นเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบสำคัญในแผนการตลาดที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าควรจะวางแผนไปในทิศทางไหน และควรจะเริ่มวิเคราะห์จากอะไรก่อน

องค์ประกอบแผนการตลาด

แผนการตลาดประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง

แผนการตลาดมีองค์ประกอบที่ต้องให้ความสำคัญมากมาย หลาย ๆ คนอาจมีคำถามว่าแล้วการตลาด มีอะไรบ้าง หรือกลยุทธ์ทางการตลาด มีอะไรบ้างที่ต้องรู้ ก่อนจะไปถึงคำถามเหล่านั้น เรามาทำความเข้าใจองค์ประกอบหลักแต่ละอย่างของแผนการตลาดเสียก่อน เพื่อให้การวางแผนการตลาดและสร้างกลยุทธิ์เป็นไปได้อย่างราบรื่นและรัดกุม

สถานการณ์การตลาด

เทคนิคการตลาดที่เป็นองค์ประกอบแรกของแผนการตลาดคือการรู้สถานการณ์การตลาดของตัวเองและของคู่แข่งให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยอาจใช้เครื่องมืออย่าง SWOT หรือ 4P เข้าช่วย เพื่อให้วิเคราะห์ได้ว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร โดยแผนการตลาดในส่วนนี้จะยังเป็นแค่การรวบรวมข้อมูลให้ได้อินไซด์และเจาะลึกที่สุดจากนั้นจึงนำไปวิเคราะห์ในองค์ประกอบต่อไป

การวิเคราะห์หาโอกาสการตลาด

องค์ประกอบของแผนการตลาดข้อที่สองคือการวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางการตลาด สำหรับแผนการตลาดข้อนี้ก็สามารถใช้เครื่องมืออย่าง SWOT จากองค์ประกอบที่แล้ว โดยทำการวิเคราะห์ให้ลึกขึ้นจากข้อมูลที่เรามี นอกจากจะรู้จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสทางการตลาด หรือความเสี่ยงต่าง ๆ แล้ว แผนการตลาดในส่วนนี้จะคิดต่อไปอีกด้วยว่าแล้วเราจะนำมาพัฒนาธุรกิจของเราได้อย่างไร มีช่องทางไหนที่รอให้เราเข้าไปเจาะตลาดสร้างความแตกต่างได้อีกบ้าง

ทำความเข้าใจ Marketing Framework

การทำความเข้าใจ Marketing Framework จะช่วยให้คุณวิเคราะห์และวางแผนการตลาดได้ง่ายขึ้น โดยเฟรมเวิร์กเด่น ๆ ได้แก่ Sales Funnel และ Customer Journey ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้าง User Experience ที่ดีให้กับลูกค้า การเข้าใจ Framework เหล่านี้จะทำให้เรารู้ว่าช่วงเวลาใดลูกค้าต้องการอะไร และสามารถสร้างแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาดสำหรับการวางแผนการตลาดมีหลายแบบให้คุณเลือกใช้ได้ แต่โดยพื้นฐานแล้วจะคำนึงถึง STP เป็นหลัก โดย STP คือ การกำหนดส่วนของการตลาด การกำหนดเป้าหมายการตลาดและการวางตำแหน่งธุรกิจของเราในตลาดนั้น ๆ เมื่อสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าและจุดยืนของธุรกิจเราเพื่อสร้างแผนการตลาดได้แล้ว จึงจะเริ่มใช้กลยุทธิ์การตลาดต่าง ๆ ต่อไป

ตัวอย่างกลยุทธิ์ทางการตลาดที่มักนิยมใช้ในแผนการตลาดปัจจุบัน ได้แก่

   

   • การทำโปรโมชัน

   • การตั้งราคาให้น่าสนใจและเหมาะสม

   • การทำการตลาดบน Search Engine

   • การทำ Sale Page

   • การยิงแอดโฆษณา

   • การทำแคมเปญต่าง ๆ

  วัตถุประสงค์การตลาด

  เป้าหมายทางการตลาดเป็นสิ่งที่สุดก่อนจะเริ่มสร้างแผนการตลาดได้ โดยจะต้องกำหนดระยะเวลา งบประมาณ ผลลัพธ์ที่ต้องการจะได้รับ จากนั้นจึงจะสามารถวางแผนการตลาดให้ตอบโจทย์ตามความต้องการและอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรานั่นเอง

  แผนการดำเนินงาน

  การเขียนแผนการตลาดที่ดี เมื่อรู้วัตถุประสงค์แล้วก็จะต้องดำเนินตามขั้นตอนการเขียนแผนการตลาดต่อไปคือการสร้างแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถทำตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างลุล่วง โดยการวางแผนการตลาดในส่วนนี้อาจเลือกทำเป็น Grant Chart หรือ Pert Chart เพื่อให้รู้ว่าเราควรทำกลยุทธิ์ใดในแผนการตลาดของเราให้เสร็จสิ้นในช่วงไหน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานเท่าใด

  แผนการปฏิบัติงาน

  แผนการตลาดในส่วนของแผนการปฏิบัติงานก็จะแยกออกมาจากแผนการดำเนินงานตรงที่ แผนการดำเนินงานจะมองในภาพรวมและระยะเวลาเป็นหลัก ในขณะที่แผนการปฏิบัติงานคือการวางแผนเพื่อการลงมือทำจริง โดยอาจมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ เพื่อให้แผนการตลาดของเราสามารถดำเนินต่อไปได้

  แผนงบประมาณและการเงิน

  การวางแผนการตลาดที่ดีนอกจากเรื่องการรู้ว่าจะทำอะไรแล้ว ก็ต้องรู้ว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่ด้วย โดยจะต้องตั้งงบประมาณอย่างสมจริง โดยพิจารณาจากทุกความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ตลอดการดำเนินงานตามแผนการตลาดเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีงบประมาณเพียงพอสำหรับทุกขั้นตอนและได้กำไรในท้ายที่สุด

  KPI หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

  สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ในแผนการตลาดคือการมี KPI เพื่อจะได้บอกได้ว่าเราสามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงหรือยัง มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นตรงไหนไหมที่ทำให้เราทำตามเป้าหมายไม่ได้ โดยการกำหนด KPI จะต้องล้อไปกับวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มวางแผนการตลาดนั่นเอง

  การวัดผลและปรับปรุงงาน

  องค์ประกอบสุดท้ายของแผนการตลาดคือการวัดผล โดยจะต้องดูว่าในท้ายที่สุดแล้วเราทำได้ตามแผนการตลาดที่วางไว้แค่ไหน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร มองหาจุดผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ หรือข้อดีที่ควรเก็บไว้ จากนั้นจึงวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

  ตัวอย่างแผนการตลาด

  ตัวอย่างการวางแผนการตลาด

  หลาย ๆ คนเมื่ออ่านมาถึงตอนนี้อาจจะอยากเห็น marketing plan ตัวอย่างดี ๆ ที่จะทำให้เห็นภาพมากขึ้นกันบ้างแล้ว โดยเราจะขอยกแผนการตลาด ตัวอย่างต่อไปนี้ และการใช้กลยุทธิ์ SWOT, Persona, Customer Journey เข้ามาช่วยเพื่อให้แผนการตลาดเบื้องต้นสำเร็จลุล่วง

  ตัวอย่างแผนการตลาดสำหรับร้านคาเฟ่ในใจกลางกรุงเทพ

  สถานการณ์ของร้านคาเฟ่ในใจกลางกรุงเทพมีคู่แข่งในตลาดค่อนข้างมาก แต่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคนนิยมไปคาเฟ่กันมากขึ้น ไม่ใช่เพียงเพื่อการดื่มกาแฟหรือทานของหวานเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อการถ่ายภาพเช็กอิน หรือบางคนก็นิยมไปนั่งทำงานหรือนั่งเรียนอีกด้วย

  เมื่อจับสถานการณ์ได้แล้วการระบุกลุ่มลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญโดยอาจสร้าง Persona ของกลุ่มลูกค้าขึ้นมาเป็นนักเรียนที่ต้องการการอ่านหนังสืออย่างสงบ วัยรุ่นที่ชอบถ่ายภาพร้านคาเฟ่ลงโซเชียล และวัยทำงานที่อยากดื่มอะไรดี ๆ พร้อมทำงานไปด้วย

  จากนั้นจึงใช้ SWOT มาสร้างจุดแข็งของเราให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าโดยการทำร้านให้มีบรรยากาศร่มรื่นน่านั่ง มีพื้นที่เพียงพอ มีโซนที่เหมาะกับการถ่ายภาพ เครื่องดื่มรสชาติดี เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ และจัดวางโซนต่าง ๆ ให้มี Customer Journey ที่ดี ลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งซื้ออาหารได้ง่าย ไม่ถูกบดบังหรือรบกวนจากลูกค้าประเภทอื่น ๆ เป็นต้น เพียงเท่านี้ก็จะได้แผนการตลาดเบื้องต้นเพื่อนำไปวิเคราะห์และสร้างแผนการตลาดที่เป็นรูปธรรมและรัดกุมมากขึ้นต่อไป


  สรุป

  จะเห็นได้ว่าแผนการตลาดมีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นได้อย่างดีตั้งแต่จุดสตาร์ท ตลอดจนการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีที่ยืนในตลาดการแข่งขันสูง ๆ ซึ่งการวางแผนการตลาดที่ดีจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง และอาจต้องใช้เทคนิคแผนการตลาดที่หลากหลายเพื่อให้ธุรกิจของเราโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่น ๆ 

  ตัวอย่างเทคนิคที่น่าสนใจในปัจจุบันอย่างการทำ Sale Page ก็เป็นหนึ่งในแผนการตลาดที่กำลังมาแรง Markety เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ สำหรับธุรกิจทุกประเภท มีบริการรับทำ Landing page และ บริการรับทำ Sale Page พร้อมช่วยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาหากคุณสนใจในการวางแผนการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้ เบอร์โทร:  02-002-9322 (ฝ่ายบริการลูกค้า), 084-509-5545 (ฝ่ายขาย), 061-924-7449 (ฝ่ายขาย) อีเมล: [email protected]


  อ้างอิง

  James Chen. (2023, April 28). What Is a Marketing Plan? Types and How to Write One. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/m/marketing-plan.asp

  Clifford Chi. (2022, December 08). What is a Marketing Plan & How to Write One [+Examples]. Hubspot. https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-plan-examples
  Mahnoor Sheikh. (2023, May 18). How to Write a Marketing Plan [With 20+ Templates]. Visme. https://visme.co/blog/marketing-plan/

  เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

  News Update