Markety

Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Marketing Funnel เจาะลึกแผนการตลาดออนไลน์

marketing funnel

โดยพื้นฐานแล้ว การทำ Digital Marketing ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือไหนหรือวิธีการใด กลยุทธ์ที่นำไปอ้างอิงและใช้งานจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก และ Marketing Funnel ก็เป็นแผนกลยุทธ์ที่นิยมใช้งาน ด้วยการเปลี่ยนจากผู้บริโภคหรือผู้ที่ไม่รู้จักแบรนด์ เข้ามามีส่วนร่วมจนกลายเป็นลูกค้าที่แน่นแฟ้นกับแบรนด์สินค้าและบริการ โดยเราจะมาเจาะลึกถึงแนวทาง กระบวนการของ Marketing Funnel ว่าใช้งานอย่างไร

สารบัญบทความ

Marketing Funnel คืออะไร ทำความเข้าใจเบื้องต้น

Marketing Funnel คือแผนการตลาด ที่นำผู้บริโภคที่ทั่วไป แปลงเปลี่ยนเป็นลูกค้าประจำ กับสินค้าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์ ทั้งการดึงดูดเป้าหมาย โน้มน้าว จนเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขายที่ตรงตามวิสัยทัศน์ของธุรกิจ เหมือนเป็นการสร้างเส้นทางที่เรากำหนดไว้ให้กับลูกค้า นำทางไปสู่การเป็นลูกค้าที่รักในแบรนด์ และเพิ่มยอดขายได้อย่างยั่งยืน มีพฤติกรรมการซื้อซ้ำ


Marketing Funnel มีประโยชน์อย่างไร กับธุรกิจออนไลน์

digital marketing funnel

ช่วยปิดการขายได้ง่ายขึ้น ผ่านลูกค้าตัวจริง

เพราะการทำ Marketing Funnel จะทำให้เราได้ฐานลูกค้าที่เข้าใจแบรนด์ และมีความต้องการจริงๆ ทำให้การแคมเปญ หรือคอนเทนต์ที่ส่งเสริมการขาย สร้างยอดขายได้จริงผ่านลูกค้าเหล่านี้ที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการจริงๆ

มีโอกาสเพิ่มยอดขายมากขึ้น

โดย Digital Marketing Funnel จะเป็นการเพิ่มยอดขายได้จากการซื้อจากลูกค้ารายใหม่ที่มีมากขึ้น และลูกค้ารายเดิมก็จะมีการซื้อซ้ำได้ไม่ยาก ซึ่งในเชิงสถิติแล้ว Marketing Funnel จะเป็นการดึงดูด เชื้อเชิญให้ปิดการขายได้ง่ายกว่าเดิม

ช่วยในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ให้กลับมาซื้อซ้ำ

Funnel Marketing คือการสร้างฐานลูกค้าที่มีความรักในแบรนด์ธุรกิจของเรา แน่นอนว่าลูกค้าที่มีสัมพันธ์อันดีกับแบรนด์ จะมีโอกาสที่กลับมาซื้อสินค้าและบริการซ้ำ โดยที่ฐานลูกค้าแบบนี้ ไม่ว่าจะทำการตลาดแบบไหน ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอ

สามารถจัดโปรโมชั่นและแคมเปญได้อย่างเหมาะสม ตรงจุด

เพราะการมีฐานลูกค้าที่มั่นคงผ่าน Marketing Funnel การจัดโปรโมชั่นสินค้าและบริการ จะได้ผลดีอย่างแน่นอน อีกทั้งยังดึงดูดลูกค้าขาจร ที่เป็นเหมือนลูกค้าทั่วไป ได้เห็นการจัดแคมเปญที่ต่อเนื่อง และมีผลตอบรับที่ดี ก็ช่วยพัฒนาตัวธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือขึ้น

ประหยัดต้นทุนในการทำแผนการตลาด เพราะมีฐานลูกค้าที่ดี

Marketing Funnel จะเป็นการสร้างฐานลูกค้าที่มีความ Loyalty อยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องลงทุนในการโฆษณา หรือสร้างแคมเปญที่เสียต้นทุนในการลงทุนมากเกินไป

เลือกกลยุทธ์ที่นำมาใช้กับการตลาดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เพราะกลยุทธ์นี้จะแปลงตัวตนและพฤติกรรมของลูกค้าผ่าน Customer Funnel ให้เป็นลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ จึงถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทางการตลาด และกลยุทธ์อื่นๆ ประกอบกันได้ และได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 


Marketing Funnel มีวิธีการ กระบวนการอย่างไร

1.Awareness

เริ่มต้นจากการทำให้ ผู้บริโภค หรือบุคคลทั่วไป รับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์ ไม่ว่าจะจากการยิงแอด การใช้กลยุทธ์และแผนการตลาดที่เน้นปริมาณ หรือเพิ่มการรับรู้ผ่านสื่อ และแพลตฟอร์มต่างๆ ถือเป็น Marketing Funnel ขั้นตอนแรก

2.Interest

เป็น Funnel ขั้นตอนที่ดึงลูกค้า ที่เข้ามาผ่านความสนใจในสื่อ หรือแคมเปญต่างๆที่ปล่อยออกไป โดยความสนใจในตัวแบรนด์หรือธุรกิจสำหรับลูกค้าเหล่านี้ จะยังไม่ได้ถูกขัดเกลาจนเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ เพราะมีปัจจัยมากมายที่บุคคลเหล่านี้ให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นความสงสัย หรือความต้องการเชิงลึกจริงๆ

3.Consideration

ถือเป็นขั้นตอนของ Funnel Marketing ที่ตัวลูกค้า เริ่มมีการศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดของสินค้าและบริการเพิ่มเติม จากความสนใจในตัวสินค้า ที่ตนคาดว่าจะตอบโจทย์ และสนองความต้องการของตนเองได้ เช่นการอ่านรายละเอียด หรือการดูรีวิวจากผู้บริโภคอื่นๆ

4.Conversion

Conversion Funnel เป็นขั้นตอนของการจะดึงลูกค้าที่สนใจ ให้พิจารณา รับบริการ หรือเริ่มสั่งซื้อสินค้าผ่านแบรนด์ของเรา โดยเปลี่ยนจากผู้ที่สนใจ ให้กลายเป็นผู้ที่มีความต้องการในตัวสินค้าและบริการ  ใน Funnel ระดับนี้ ลูกค้าจะเริ่มมองหาสินค้าและโปรโมชั่นเพื่อปิดการขายในขั้นตอนนี้

5.Retention

เป็น Customer Funnel ที่สำคัญ คือบริการหลังการขาย หรือการมอบสิทธิพิเศษ ให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองสำคัญต่อแบรนด์ และมอบความไว้วางใจในสินค้า ผ่านคุณภาพสินค้าเอง และการบริการ หรือระบบต่างๆ ตามแผนการตลาด เป็น Marketing Funnel ที่เน้นการรักษาฐานลูกค้าประจำ


การนำ Marketing Funnel มาใช้ในแต่ละของธุรกิจ มีแบบใดบ้าง

funnel

ประเภทธุรกิจ B2B 

Business-to-Business หรือ B2B ที่มีการนำ Marketing Funnel มาใช้ในการทำธุรกิจแบบ ธุรกิจสู่ธุรกิจด้วยกัน โดยจะเป็นการสร้างฐานความมั่นคงระหว่างกัน โดยปรับแต่งกลยุทธ์ตามประเภทของธุรกิจของทั้งคู่ ให้เกื้อหนุนกันด้วยการบริการ การจัดส่งวัตถุดิบหรือสินค้า อำนวยความสะดวกระหว่างกันให้ธุรกิจที่เราดีลด้วยรู้สึกพึงพอใจที่มีเราเป็นคู่ค้า

ประเภทธุรกิจ B2C

Business-to-Customer คือประเภทธุรกิจที่มีการใช้งาน Digital Marketing Funnel มาใช้งาน ยิ่งในตลาดออนไลน์ก็ยิ่งต้องทำให้การลงทุนและวางแผน ต้องทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย ปิดการขายได้ไม่ยากเย็น โดยทำให้ Funnel อยู่ในจุดที่ลูกค้ากลายเป็นลูกค้าประจำให้ได้มากที่สุด เพื่อลดต้นทุนการตลาด และเพิ่มยอดขาย


เทคนิคการทำ Marketing Funnel ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวางแผนโปรโมท

การจะเกิด Conversion Funnel ได้ การทำ Marketing Funnel ด้วยการวางแผนการทำการตลาด โปรโมทสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์กับ Pain point ของลูกค้า เน้นนำ Lead และ Action ให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าง่ายขึ้น ทำให้ Funnel ลึกขึ้น

การคิดค้นสื่อหรือคอนเทนต์

Digital Marketing Funnel ที่ดีต้องผ่านการวางแผนและคัดกรอง สร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ตามธุรกิจ บริการ ตัวแบรนด์ ให้เข้ากันกับบริบท หรือเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ แน่นอนว่า Marketing Funnel จะเห็นผลได้เร็วที่สุด ผ่านการคิด สร้างสรรค์สื่อ ผ่านแผนการตลาดที่คิดมาอย่างดี

การสร้างความไว้วางใจ

ในสุดกรวยของ Funnel Marketing คือการดูแลลูกค้าอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล หรือสร้างแบรนด์ที่เข้าถึงง่าย มีความเป็นมิตร มีบริการหลังการขายที่ดี ส่งข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงจุด ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่ทำให้ ลูกค้ามี Loyalty ในตัวแบรนด์

การกระตุ้นกลุ่มเป้าหมาย

ด้วยแคมเปญ หรือคอนเทนต์ที่ตรงจุด Marketing Funnel จะกรองและเปลี่ยนแปลงตัวลูกค้า ให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ได้ง่าย ด้วยการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมาย ให้ใกล้ชิดแบรนด์มากขึ้น จากแผนการตลาด คอนเทนต์ เนื้อหาที่เจาะลึกลูกค้าได้อย่างตรงจุด


สรุป Marketing Funnel เพิ่มยอดขายได้จริง

เราจะเห็นได้ว่า ภาพรวมของ Digital Marketing Funnel มีรายละเอียดมากมาย บริการรับทำ Marketing Funnel จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราจับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ที่ Markety เราเป็นมืออาชีพ ที่รังสรรค์แนวทางการตลาดดิจิทัลใหม่ๆ มาใช้กับธุรกิจ ด้วยบริการครบครันด้านการตลาด มีบริการรับทำ Landing Page รับทำ Sale Page ที่เป็นเครื่องมือช่วยให้ Maketing Funnel เห็นผลมากขึ้น

ที่ตั้ง: 573/104 รามคำแหง 39

แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อสอบถาม: 084-509-5545 / 061-924-7449อีเมล: [email protected]


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำ Marketing Funnel

Marketing Funnel เหมือนกับ Sales Funnel หรือไม่

แบบแผนของ Sales Funnel และ Marketing Funnel จะเป็นแบบแผนที่มีความคล้ายกัน มีจุดประสงค์เดียวกัน ด้าน Sales Funnel จะเจาะจงไปที่ตัวธุรกิจ เน้นงานขายให้ลูกค้าเป็นหลัก แต่ Marketing Funnel จะเน้นเป็นแบบแผนการตลาดที่เป็นภาพกว้าง ครอบคลุมไปถึงกลุ่มลูกค้าตั้งแต่เริ่มรู้จัก จนเป็นลูกค้าประจำ

เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Marketing Funnel ได้ด้วยวิธีไหนบ้าง

มีการนำแผนและกลยุทธ์ไปทดสอบ A/B Tester เพื่อให้ได้แผนการตลาด Marketing Funnel ที่ถูกต้องที่สุดในการนำไปใช้จริง

Marketing Funnel ยังมีความจำเป็นในยุค Digital Marketing หรือไม่

การตลาดดิจิทัล ถือเป็นการผสมผสานทางแนวความคิด กลยุทธ์ ที่มีแนวทางไปในทางเดียวกัน ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ทำแบบไหนก็สร้างแรงกระเพื่อมต่อได้ Digital Marketing Funnel ก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจออนไลน์อยู่


อ้างอิง

Si Quan Ong. (2023, May 15). Marketing Funnels Everything You Need to Know.

https://ahrefs.com/blog/marketing-funnels/

Skyword Staff. (2020, October 2). How the Marketing Funnel Works From Top to Bottom.

https://www.skyword.com/contentstandard/how-the-marketing-funnel-works-from-top-to-bottom/

Hotjar. (2023, June 5). How to optimize your marketing funnel for the customer journey.

https://www.hotjar.com/marketing-funnel/

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update