Markety

Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Martech คืออะไร ? เครื่องมือทางการตลาดยุคใหม่ที่คุณต้องรู้ในยุคปัจจุบัน

Martech

ในโลกดิจิตอลที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Martech หรือ Marketing Technology  มาบ้าง แต่ก็ยังดูคลุมเครือ แล้วแท้จริงแล้ว Martech คืออะไร ?

Martech  หรือ Marketing Technology คือการทำการตลาดที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน เช่น การใช้โปรแกรม หรือ Tools ในการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้าหรือคู่แข่ง การตรวจจับข้อมูล จัดระบบข้อมูล รวมไปถึงการวัดผล เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือทางการตลาดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล แต่ยังสามารถประมวลผลข้อมูลออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Martech คืออะไร ? แล้วทำไมเราถึงต้องใช้

Martech คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด กล่าวคือเหล่าโปรแกรม เว็บไซต์ หรือ Tools ต่าง ๆ ที่เราใช้ในการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเก็บข้อมูล การสร้างแพลตฟอร์ม การบริการจัดการช่องทางสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการบริการลูกค้า Martech คือเทคโนโลยีทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก มีการทำงานที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้

Martech จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างไร ?

Martech คืออะไร

ฟังดูคร่าว ๆ ก็เหมือนกับว่าเจ้า Martech เป็นเทคโนโลยีทางการตลาดที่น่าสนใจ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการเลือกใช้งาน Martech ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ รวมถึงเข้าใจว่า Martech มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

Martech ช่วยจัดการข้อมูลมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว 

ในปัจจุบัน ข้อมูลในโลกออนไลน์หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วจนยากที่มนุษย์จะสามารถรับรู้ข้อมูลทั้งหมดและประมวลผลได้ในระยะเวลาสั้น ๆ แต่ Martech สามารถช่วยในการจัดการข้อมูลมหาศาล จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว จึงง่ายต่อการศึกษา ค้นหาข้อมูล สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวก ง่ายดาย 

ลดขั้นตอนยิบย่อย เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การตลาด

Martech คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการตลาด จึงสามารถช่วยในการวางแผนข้อมูลให้เห็นภาพ ย่นระยะเวลาและขั้นตอนยิบย่อย ช่วยให้นักการตลาดนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งยังมีความแม่นยำสูง

เป็นเทคโนโลยีทางการตลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ไม่ใช่แค่เพียงเทคโนโลยีทางการตลาดที่ก้าวไปข้างหน้า แต่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในสังคม เราสามารถใช้ Martech ในการพัฒนาการตลาดจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และวางแผนการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้อย่างทันท่วงที

Martech ตอบโจทย์ Omni Channel

Martech สามารถอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำการตลาดแบบ Omni  Chanel โดยการเชื่อมฐานข้อมูลของลูกค้า ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ความต้องการและตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุด อาจทำออกมาในรูปแบบ CDP หรือ Customer Data Platform คือ แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ ของธุรกิจมาประกอบรวมกัน

Martech มีทั้งหมดกี่ประเภท ?

Martech เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีความหลากหลาย สามารถใช้งานได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถจัดประเภทออกเป็น 6 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

Web analysis 

Web analysis เป็น Martech ที่ช่วยในการเก็บข้อมูลการทำงานของเว็บไซต์ สิ่งเกิดขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งเก็บข้อมูล พฤติกรรมของลูกค้าที่เข้าใช้เว็บไซต์ด้วย 

Data Management Platform

Data Management Platform หรือ DMP เน้นวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อหา segment ของลูกค้าของธุรกิจ และใช้ข้อมูลนั้นในการยิงโฆษณา เน้นการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ 

Advance Analytics

Advance Analytics เน้นการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้เห็นแนวโน้มและภาพรวมของธุรกิจ 

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management หรือ CRM คือการจัดเก็บข้อมูลรายชื่อติดต่อของลูกค้า เป็นฐานข้อมูลลูกค้าที่เราสามารถหยิบไปต่อยอดในการทำการตลาดแบบ Direct Marketing  ได้

Marketing Service Provider

Marketing Service Provider หรือ MSP คือการทำ Email Direct Marketing หรือการทำ Email Campaign โดย MSP จะทำการจัดกลุ่มลูกค้ามาให้กับธุรกิจ

Campaign Management และ Marketing Cloud

Campaign Management และ Marketing Cloud คือ Martech ที่ผลิตขึ้นเพื่อเน้นการทำแคมเปญออนไลน์เป็นหลัก เลือกช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าตามแต่พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละบุคคล

Email Service Provider

Email Service Provider หรือ ESP คือ บริการที่จะช่วยในการจัดการส่งอีเมลไปให้กับลูกค้า โดยมีการเก็บข้อมูลเพื่อทำแคมเปญในครั้งต่อ ๆ ไป และสามารถรายงานผลการส่งอีเมลให้กับผู้ส่งได้ด้วยเช่นกัน

เครื่องมือ Martech ในรูปแบบต่าง ๆ และการใช้งาน

เครื่องมือทางการตลาด

เครื่องมือ Martech ในการทำการตลาดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ สามารถแบ่งประเภทออกตามการใช้งานได้ดังนี้

Social Media

Social Media แพลตฟอร์มการสื่อสารที่แพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละช่องทางมีเอกลักษณ์และกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความสนใจที่แตกต่างกันออกไป การลงคอนเทนต์ใน Social Media จึงต้องคำนึงถึงรูปแบบของคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับตัวแพลตฟอร์ม ตลอดจนความสนใจของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนั้น ๆ  เช่น Facebook, TikTok, Instagram

Advertising & Promotion

Martech ที่ช่วยในการทำโฆษณา โดยมีการทำโฆษณาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ การยิงโฆษณาบนเว็บไซต์ การยิงโฆษณาตามคีย์เวิร์ด ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้นอกจากยิงโฆษณาแล้ว ยังช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลด้วย เช่น Google Ads, LINE Ads

Content Management

 Martech ที่เน้นการจัดการคอนเทนต์ จัดระบบเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่ เข้าถึงง่าย โดยเครื่องมือบางอย่างก็มีวิธีในการจัดการด้วยการใช้ Tag หรือคีย์เวิร์ด  เช่น Wix, WordPress

Design

เครื่องมือการตลาดช่วยในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอ เป็น  Martech ที่ให้สามารถออกแบบภาพกราฟิกได้อย่างสะดวกสบาย เช่น Canva, fixma เป็นต้น

Analytics and Tracking

Martech ที่ช่วยในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลและนำไปต่อยอดให้กับแผนการตลาด ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจและวางแผนทิศทางธุรกิจได้ดีขึ้น เช่น Ubersuggest, Google Analytics 

Productivity and Collaboration

Martech ที่ใช้ในการประสานงาน เน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นหลัก เป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวก.นการทำงานด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การเก็บไฟล์ ช่วยให้การทำงานราบรื่น เช่น Slack,  Asana

สรุป

Martech จึงเป็นเครื่องมือทางการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำการตลาดด้านต่าง ๆ ซึ่ง Martech นั้นมีการใช้งานที่ค่อนข้างจะหลากหลาย และสิ่งที่สำคัญกว่าคือต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ 

ที่ fastcommerz เราเข้าใจความต้องการของธุรกิจในยุคออนไลน์ เราจึงให้บริการ รับทำ Landing Page รับทำ Sale Page เพื่อขยายขีดกำจัดของธุรกิจ ให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมเซลเพจหลากหลายช่องทางทั้งFacebook TikTok, WordPress รวมไปถึงเซลเพจหน้าเดียว 

หากต้องสร้าง Martech เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจคุณอย่างมืออาชีพ ติดต่อ fastcommerz ได้ตามช่องทางเหล่านี้เลย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Martech

ความแตกต่างของ Martech และ Adtech

Martech ครอบคลุมเทคโนโลยีทางการตลาดที่เน้นการดำเนินงาน การทำคอนเทนต์ การเก็บข้อมูลโดยรวม ในขณะที่ Adtech จะเน้นไปที่การซื้อโฆษณา

Martech สามารถใช้ได้แค่เฉพาะ  Digital marketing ?

ถึงแม้ว่าแรกเริ่มเดิมที Martech จะเกิดขึ้นจากการทำ  Digital Marketing  แต่แท้จริงแล้ว เราสามารถหยิบเอาเครื่องมือที่มี ไปวิเคราะห์ ต่อยอดในฝั่งออฟไลน์ได้ด้วยเช่นกัน

เลือก Martech อย่างไรให้เหมาะสม ?

การเลือกเทคโนโลยีทางการตลาดมาใช้ให้เหมาะสม จะต้องคำนึงถึงความต้องการหลักของธุรกิจ Goal ของธุรกิจ งบประมาณที่มี รวมถึงต้องรู้ว่า ขณะนี้ธุรกิจของคุณมีปัญหาอะไรที่จะต้องใช้ Martech เข้ามาช่วยแก้ไข เพราะการนำ ​Martech หรือ Tools เข้ามาใช้กับธุรกิจล้วนมีต้นทุน และจะดีกว่าหากธุรกิจของคุณสามารถใช้ ​Tools ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถใช้ต่อยอดและรองรับการเติบโตในอนาคตได้

อ้างอิง 

MarTech. (2023). What is martech and marketing technology?.MarTech. https://martech.org/what-is-martech/ 

Amazon Ads. What is MarTech? A guide to marketing technology. Amazon Ads. https://advertising.amazon.com/library/guides/what-is-martech 
Marketing Evolution. (2022, July 20). What is Marketing Technology and Martech?. Marketing Evolution. https://www.marketingevolution.com/marketing-essentials/marketing-technology-martech

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update