Markety

Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

HTML คือ นำไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์อย่างไร

html คือ

ในการทำความเข้าใจตลาดออนไลน์ หรือธุรกิจออนไลน์ ปัจจัยสำคัญล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบด้านโครงสร้างอยู่เสมอ HTML คืออีกส่วนหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์ที่สำคัญ หากเราเรียนรู้ว่า HTML คืออะไร เราจะสามารถเริ่มต้น หรือทดลองสร้างเว็บไซต์ หรือปรับแต่งเว็บไซต์ที่ใช้ โปรแกรมภาษา HTML ได้ โดยเรามาจะดูความสำคัญของ ภาษา HTML ว่าพิเศษอย่างไร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจให้สำเร็จด้วยวิธีใด

สารบัญบทความ

HTML คืออะไร มีไว้ใช้ทำอะไรเกี่ยวกับการตลาด

HTML คือภาษาคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดที่มีการแสดงผลบนเว็บไซต์ ยกตัวอย่างการเขียนภาษาสร้างเว็บ จะมีการใช้ HTML สร้างข้อความ และเพิ่มรูปภาพ แต่งสี จัดองค์ประกอบ แล้วแปลงออกมาแสดงผลบนหน้าเว็บ

ซึ่งหลายคนสงสัยว่า HTML ย่อมาจากอะไร HTML คือHyperText Markup Language ภาษา HTML สามารถเขียนโปรแกรมให้แสดงบนเบราว์เซอร์ได้ โดยBrowser คือตัวเปิดสื่อเว็บไซต์ เช่นพวก Google Chrome, Safari เป็นต้น

แน่นอนว่า การที่เราจะเข้าไปยังเว็บไซต์ หรือสินค้าได้ ก็ต้องผ่านโปรแกรมภาษา HTML เราจะเขียนเว็บไซต์ HTML ออกมาเพื่อสร้างเว็บเพจ หรือหน้าแสดงสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถกดสั่งสินค้า หรือกดขอรับข้อมูล หรือติดต่อสอบถามได้ เห็นได้ชัดว่า HTML คือจุดเริ่มต้นของชุดความรู้ในการพัฒนา โครงสร้างเว็บไซต์หรือเรียกได้ว่า HTML คือโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ที่หากเราสร้างเป็น ก็จะสร้างเว็บไซต์หรือการตลาดแบบใดก็ได้

HTML5 คืออะไร แตกต่างจาก HTML หรือไม่

HTML5 คือภาษาที่พัฒนามาจาก HTML ที่เป็นภาษาเขียนเว็บไซต์ที่อาจจะล้าหลังเกินไป โดยข้อดีของ HTML คือความยืดหยุ่น และง่ายต่อการเขียนเว็บเพจ แต่ก็ตามมาด้วยช่องโหว่มากมาย HTML5 ปรับแต่งออกมาให้ทำอะไรเองได้โดยไม่ต้องพึ่ง Plug-in เช่น Flash หรือ สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ นอกจากนี้ HTML 5 ที่เป็นภาษา HTML พัฒนาใหม่ ยังเขียนควบคู่กับ CSS3 ได้ดี ซึ่ง CSS คือองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์เช่นกัน

โครงสร้างหลักของ HTML มีอะไรบ้าง

ภาษาสร้างเว็บ

<!DOCTYPE> เป็นการขึ้นต้นโครงสร้าง ว่าเราสร้างหรือใช้ภาษาตามหลัก HTML ใด โดยมือใหม่ สร้างเว็บจะต้องให้ความสำคัญกับจุดนี้เสมอ

<html>เป็นการประกาศโครงสร้าง ว่าภายใต้โค้ดนี้ จะใช้ภาษา HTML เขียน โดย HTML คือภาษาเขียนเว็บที่เราจะใช้ จะต้องมีการ Activate ก่อนเสมอ

<head> สำหรับ HTML คือองค์ประกอบ ที่เป็นการบ่งบอกว่าตัวเว็บไซต์ ต้องการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร โดยครอบด้วยส่วนของ <Title> ที่ครอบคลุมเนื้อหา หรือการสร้างข้อความสั้น ๆ เพื่อบอกว่าเนื้อจะเล่าเกี่ยวกับอะไร

<body> ในการใช้ <body> ของ HTML คือการแสดงรายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหา, การเรียบเรียง, รูปภาพ, สื่อ หรือสีสัน โดยแสดงออกมาเป็นภาษาสร้างเว็บจำพวกคำสั่ง เป็นบรรทัดต่อบรรทัด 

HTML ส่งผลดีต่อการตลาดเว็บไซต์ SEO อย่างไร

HTML คือโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถใส่องค์ประกอบมากมายได้ โดยเฉพาะ SEO คือกลยุทธ์ยอดนิยม ผ่านการสร้างเว็บเพจ หรือหน้าเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เชื้อเชิญผู้คนให้เข้าชมผ่านคำค้นหา และส่งเสริมการขายได้ ในส่วนของ SEO ถือเป็นแผนการตลาดระยะยาว หากเรามีความรู้ด้าน HTML คืออะไร เราก็จะสามารถสร้างเว็บไซต์ หรือปรับแต่งโครงสร้างด้วยภาษา HTML เป็นการทำ SEO ด้วยตัวเองได้

โดยเราสามารถขยายความเกี่ยวกับ SEO ว่าคืออะไร Search Engine คืออะไร SEO คือ Search Engine Optimization เป็นการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดผ่าน Search Engine มีรูปแบบเป็นหน้าเว็บที่ต้องมีการจัดองค์ประกอบให้ Search Engine นำไปขึ้นเป็นหน้าแรกของคำค้นหาที่เรากำหนด ช่วยเพิ่มยอดการมองเห็นของเว็บไซต์ได้ ซึ่ง HTML คือส่วนสำคัญในการปรับโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เข้ากันกับ Search Engine

HTML Tag คืออะไร

HTML Tag คืออะไร

HTML Tag หรือชุดคำสั่งของ HTML คือสิ่งสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ SEO เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราจัดองค์ประกอบและสร้างมาเป็นเว็บเพจได้ ผ่าน Code HTML ที่เราเขียนออกมา โดย HTML Tag สำคัญสำหรับ SEO มีดังนี้ Heading หัวข้อ, Paragraph ย่อหน้า, Image รูปภาพ, A href ใส่ลิงก์, SVG ไฟล์สื่อขนาดเล็ก ซึ่งโครงสร้าง HTML ก็จะประกอบกับ HTML Tag ที่เป็นชุดคำสั่งที่ตรงกับหลักการ SEO ให้ทำงานได้จริง

1. Heading

หลัก ๆ แล้ว Heading ของ HTML คือการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อหลัก, หัวข้อรอง, หัวข้อย่อย และในภาพรวมของ Heading ภายนอก ก็เหมือนเป็นการแสดงผลออกมาเป็นอักษรขนาดใหญ่ ที่ทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจได้ทันทีว่า อะไรคือหัวข้อ อะไรคือเนื้อหา หากเราเป็น มือใหม่ สร้างเว็บ เราจะต้องให้ความสำคัญในแง่ของ หัวข้อบทความ ให้มีความน่าสนใจอยู่ตลอด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

2. Paragraph

Paragraph หรือความหมายของย่อหน้า เป็น HTML Tag ที่แสดงผลบน SEO เพื่อจำแนกว่าเป็นข้อความ หรือชุดข้อความเนื้อหา โดยปกติแล้ว บทความจะมีย่อหน้าที่มีไว้อธิบายจากส่วนของหัวข้อ เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจมากขึ้น ในแง่ของ HTML คือการใส่ <p> เป็นการจัดระเบียบเนื้อหา หรือทำให้โปรแกรมเข้าใจว่าเนื้อหาที่ครอบคลุมในส่วนนี้ เป็นเนื้อหาย่อย หรือการขยายความ ที่มีไว้สำหรับการอ่านบนหน้าบทความ 

3. Image

HTML Tag ในส่วนของ Image สำหรับ HTML คือการใส่รูปภาพ ให้แสดงผลออกมาบนหน้าเว็บเพจ โดยฝังชื่อของรูปภาพ รวมไปถึง Alternative Text หรือคำอธิบายภาพเข้าไป เป็นหลักการที่ส่งผลต่อ SEO โดยตรงนั่นเอง นอกจากนี้ Image ในแง่ของภาพรวมภายนอก ก็เหมือนสิ่งสำคัญที่ดึงดูดความน่าสนใจของบทความ ให้ผู้เข้าชม และเป็นตัวแปรของการแสดง หรือเสนอบทความให้มีภาพชัดขึ้น

4. A href (Hyperlink)

เป็นอีกส่วนสำคัญ สำหรับคนที่ทำ SEO จำพวก Backlink ที่เราจะใช้โค้ด HTML คือการสร้างลิงก์ผ่านรูปภาพ หรือข้อความ ซึ่งลิงก์ที่สร้างในความหมายของ SEO คือการสร้างลิงก์ผ่านบทความไปยัง เว็บไซต์หลัก ตามแนวทางของการสร้างเว็บเพจ a href ที่ใส่มักจะฝังบนข้อความบน Paragraph โดยลิงก์ที่ฝังจะเรียกว่า Url ที่เป็นข้อความกระชับ หรือเป็นคำค้นหา รวมไปถึงปุ่ม หรือรูปภาพต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้สร้าง

สรุป

การสร้างเว็บเพจ จำเป็นต้องใช้ภาษาสร้างเว็บ หรือโค้ดสำหรับการสร้างเว็บ โดยโปรแกรมภาษา HTML เป็นภาษาที่เขียนง่าย ยืดหยุ่น HTML คือโค้ดที่อัปเดตให้เข้ากันกับยุคสมัย รองรับสื่อหรือไฟล์ต่าง ๆ ได้ง่าย เรียกใช้สะดวก ทำให้การสร้างเว็บเพจ เพื่อทำ SEO จึงเป็นเรื่องง่าย 

และหากเรายังเขียน HTML ยังไม่เป็น ที่ Markety เรามีบริการที่เหมาะสำหรับ ธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง และบริการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรับทำ Sale Page,รับทำ Landing Page และ รับทำเว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ทั้งโครงสร้าง HTML และนักการตลาดที่มีความสามารถ เน้นนำให้ผู้เข้ารับบริการ ได้ผลกำไรกับธุรกิจจริง 

ติดต่อสอบถามได้ที่

Location

573/104 รามคำแหง 39

แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อสอบถาม : 084-509-5545 / 061-924-7449

Email : [email protected]

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน HTML

1. HTML ดีต่อการทำการตลาดเว็บไซต์อย่างไร 

HTML คือภาษาสำหรับการเขียนเว็บที่เข้าใจง่าย รองรับไฟล์สื่อได้หลากหลาย ยืดหยุ่นต่อการใช้โค้ดหรือภาษาเขียนโปรแกรมอื่น ๆ ได้ ทำให้ทุกการสร้างเว็บไซต์ HTML จะทำให้อุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน เข้าชมได้ เกิดปัญหาในการเข้าถึงน้อยกว่า ดังนั้นหากเราเลือกจะทำการตลาดเกี่ยวกับเว็บไซต์ ภาษา HTML จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เข้าถึงง่ายที่สุด และยังเป็นภาษาสำหรับเขียนเว็บยอดนิยมทั้งนักพัฒนา และเจ้าของธุรกิจ 

2. HTML ใช้งานร่วมกับ CSS และ JavaScript ได้ไหม

การเขียนเว็บโดยใช้เพียง HTML สามารถทำได้ แต่ CSS และ JavaScript มีส่วนช่วยให้ตัวเว็บเพจหวือหวา และมีการใช้งานที่หลากหลายได้มากขึ้น ซึ่ง CSS, JavaScript และ HTML คือภาษาที่ใช้งานร่วมกันกับเว็บไซต์ HTML ได้ โดย CSS จะจัดระเบียบ ปรับแต่ง Format ของหน้าเว็บให้สะดวกขึ้นเพียงไม่กี่ชุดคำสั่ง เพื่อลดการใช้งาน HTML Tag มากเกินไป และ JavaScript ก็คือโค้ดสำหรับการเขียนโปรแกรมที่แสดงผลได้หลายอุปกรณ์

อ้างอิง 

Kolade Chris. (Aug 24, 2021). What is HTML – Definition and Meaning of Hypertext Markup Language

https://www.freecodecamp.org/news/what-is-html-definition-and-meaning/

Codecademy Team. (Apr 26, 2021). What is HTML: Common uses and defining features

https://www.codecademy.com/resources/blog/what-is-html/

Mozilla Developer. (Aug 28, 2023). HTML basics – Learn web development | MDN

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update