Markety

Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Search Engine คืออะไร เครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม

Search Engine คือ

Search Engine คืออะไร ? คำว่าเสิร์ชเอนจินนั้น อาจเป็นคำที่ไม่คุ้นหูสำหรับบางคน แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเรียกว่า Google นั้น คนก็จะร้อง “อ๋อ” ในทันที การค้นหาคำตอบ หรือความรู้ต่าง ๆ คนไทยมักจะพึ่ง Google เป็นหลัก แต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่า Google นั้นก็คือหนึ่งใน Search Engine ที่นิยมใช้มากที่สุด จาก Search Engine ที่มีอยู่ด้วยกันหลายเจ้า


โดยในบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับคำว่า Search Engine คืออะไร มีกี่แบบ Search Engine ทำงานยังไงและเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ สร้างประโยชน์อะไรได้บ้างในแง่ของการทำ Digital Marketing

สารบัญบทความ

ทำความรู้จักเบื้องต้น Search Engine คืออะไร

Search Engine คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยหลักการของมันคือการพิมพ์ keyword ที่ต้องการค้นหา และระบบจะทำการดึงข้อมูลที่ระบบได้ทำการเก็บรวบรวมไว้มาทำการประมวลผล และทำการแสดงผลแบบจัดอันดับ โดยการจัดอันดับเว็บไซต์ที่นำมาแสดงผลก็อ้างอิงจากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และคุณภาพของเว็บไซต์

ทำความเข้าใจกับ Search Engine ทำงานยังไง

Search Engine คือ เครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่นำไปประยุกต์ใช้ในการทำแผนการตลาดสมัยใหม่ได้ แต่ก่อนจะเข้าไปดูถึงประโยชน์ของ Search Engine เราควรเข้าใจหลักการของ Search Engine ทำงานยังไง มีกี่ขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจถึง Search Engine ได้อย่างถี่ถ้วนมากขึ้น โดยหลักการทำงานของ Search Engine สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1. Crawling

ขั้นตอนแรกของการทำงานของ Search Engine คือ การ Crawling หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายในอินเทอร์เน็ต โดย Web Crawlers ซึ่งเป็นการปล่อย Bots หรืออีกชื่อว่า Spider ไปคอยติดตามเว็บไซต์ต่าง ๆ และประเมินคุณภาพเว็บไซต์เหล่านั้นว่า ได้ดำเนินการตามหลักการของ SEO หรือไม่                       2. Indexing

ขั้นตอนที่สองของการทำงาน Search Engine คือ Indexing หลังจากการรวบรวมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดเก็บข้อมูล โดยการจัดเก็บข้อมูลจะมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ระบบสามารถดึงข้อมูลมาแสดงผลได้ง่าย โดยทุกครั้งที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ ข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกนำมาอัปเดตในฐานข้อมูล

3.Ranking

และขั้นตอนสุดท้ายของ Search Engine คือ การจัดอันดับและแสดงผล ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล โดยผู้ใช้จะสามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางการป้อน keyword ที่ต้องการค้นหา ระบบจะตรวจสอบฐานข้อมูลและดึงเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดีที่สุดตามหลักการของ SEO หรือก็คือเว็บไซต์ที่มีจำนวนผู้เข้าชมนี้จำนวนมากที่สุด มาแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้งาน เลือกดูตามอัธยาศัย

อย่างไรก็ตามมาตรฐานในการจัดอันดับเว็บไซต์ หรือหลักการของ SEO ไม่ได้มีแค่จำนวนผู้เข้าชมเท่านั้นแต่ยังมีหลักการอื่น ๆ อีก ซึ่งไม่มีการเปิดเผยที่ชัดเจน แต่ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถศึกษาแนวทางเบื้องต้น นำมาประยุกต์ใช้ก่อนได้

ประโยชน์การใช้ Search Engine

ประโยชน์ของ Search Engine คือ เป็นช่องทางการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งาน ในขณะที่ประโยชน์ในแง่ของผู้ประกอบการหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ คือ เป็นช่องทางสำหรับการทำประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านการทำเว็บไซต์ โดยมีระบบที่ช่วยจัดระเบียบของข้อมูล และนำมาแสดงผลให้กับผู้ใช้งานทั่วไป

โดยการเข้าใจถึงประโยชน์ของ Search Engine ให้มากขึ้น ควรทำความรู้จักกับคำเหล่านี้เพิ่มด้วย

ประโยชน์ของ Search Engine

1. SEO 

SEO หรือ Search Engine Optimized จากที่กล่าวไว้ข้างต้น SEO คือหลักการทำเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน มีการใส่ keyword ที่ถูกค้นหามาก ๆ โดยใส่ลงเว็บไซต์ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่คัดลอกประโยคมาจากเว็บไซต์อื่น มีการใส่รูปภาพ และเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่น ๆ หรือที่เรียกว่า Backlink

อย่างไรก็ตามหลักการทำ SEO นั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก ไม่มีการระบุที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และมีการอัปเดตอยู่เรื่อย ๆ ดังนั้นจึงควรศึกษาและติดตาม โดยหากปฏิบัติตามหลักการ SEO ก็จะส่งผลต่อการจัดอันดับการแสดงผลของเว็บไซต์บน Search Engine

2. SEM

SEM หรือ Search Engine Marketing คือ การนำ Search Engine มาประยุกต์ใช้กับการตลาดออนไลน์ เพราะหัวใจสำคัญของการทำ Digital Marketing หรือแม้แต่การทำ Traditional Marketing คือ การทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง หากเราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ทำประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้ติดอันดับต้น ๆ ของ Search Engine ได้ ก็เพิ่มโอกาสที่จะมีคนเห็นและรู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้น

การแบ่งประเภท และ Algorithm ของ Search Engine 

หลังจากได้เข้าใจถึงหลักการและประโยชน์ของ Search Engine คืออะไร กันไปแล้ว เรามาดูกันว่าประเภทของ Search Engine นั้นมีอะไรบ้าง โดยเราจะทำการแบ่งประเภทของ Search Engine ตาม Algorithm ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Search Engine ที่แบ่งตามประเภทของเครื่องมือ

 • Crawler Based Search Engine : เป็นระบบการค้นหาข้อมูลที่ใช้ software เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วนได้แก่ software ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล และ data base สำหรับการจัดเก็บข้อมูล
 • Web Directory : เป็นระบบที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลผ่านการจัดเก็บข้อมูล แบ่งแยกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เปรียบเสมือนสารบัญเว็บไซต์
 • Meta Search Engine : เป็นระบบ Search Engine ที่ใช้ Meta tag ในภาษา HTML โดยเป็นการดึงข้อมูลจากผู้ใช้ทั่วไปมาทำการแสดงผล สามารถสังเกตได้จาก มีชื่อเจ้าของข้อมูลต่อท้ายรายการที่ค้นเจอ
 • Hybrid Search Engine : เป็นการนำระบบ Crawler Based Search Engine กับ Web Directory มาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่มากยิ่งขึ้น

Search Engine ที่แบ่งตามประเภทของข้อมูลที่ค้นหา

 • Web Page Search Engine : ระบบที่นำเสนอการค้นหาหน้า “เว็บไซต์” ที่เกี่ยวข้องที่สุด
 • Image Finder : ระบบที่นำเสนอการค้นหาหน้า “รูปภาพ” ที่เกี่ยวข้องที่สุด
 • Video Finder : ระบบที่นำเสนอการค้นหาหน้า “วีดีโอ” ที่เกี่ยวข้องที่สุด
 • File Finder : ระบบที่นำเสนอการค้นหาหน้า “ไฟล์ข้อมูล” ที่เกี่ยวข้องที่สุด

อัลกอลิทึมจาก Search Engine ที่คนทำการตลาดเว็บไซต์ควรรู้จัก 

 • Panda : อัลกอริทึม สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของการทำเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น การคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ และการ Spam Keyword หรือการใส่ keyword จำนวนมากลงไปในเนื้อหาของเว็บไซต์
 • Hummingbird : อัลกอริทึมที่จะคาดเดา Keyword ที่ผู้ใช้งานต้องการจะพิมพ์ในช่องค้นหา
 • Pigeon : อัลกอริทึมซึ่งทำหน้าที่จัดอันดับผลการค้นหาโดยอ้างอิงจากสถานที่ ๆ ผู้ใช้กำลังทำการค้นหาข้อมูล
 • Mobilegeddon : อัลกอริทึมที่เน้นการอำนวยความสะดวกทั้งการสืบค้นข้อมูลและการแสดงผลสำหรับผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

การรู้จักประเภทต่าง ๆ ของ Search Engine จะช่วยให้เราเข้าใจถึงหลักการทำงานของ Search Engine ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถประยุกต์ใช้ Search Engine ในการทำ Content Marketing ซึ่งเป็นแผนการตลาดสมัยใหม่ เพราะการทำ Content จำเป็นต้องมีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการในทิศทางไหน ซึ่งการอิงตาม Search Engine เพื่อช่วยให้ติดอันดับเพิ่มการมองเห็น เป็นแนวทางที่ควรยึดหลักไว้

6 Search Engine ยอดนิยมที่คนเลือกใช้

เนื่องจาก Search Engine คือ เครื่องมือยอดนิยมที่คนต่างเลือกใช้ ทำให้มีผู้พัฒนา Search Engine อยู่ด้วยกันหลายเจ้า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้งาน โดยเราจะมาดูกันว่า 6 อันดับยอดนิยม เว็บไซต์ Search Engine มีอะไรบ้าง

 1. Google 

ถ้าพูดถึงเว็บไซต์ Search Engine ที่นิยมใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คนก็จะนึกถึง Google ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 3 พันล้านคนต่อวัน ซึ่ง Google มีการแสดงผลการค้นหาทั้งในรูปแบบ เว็บไซต์, รูปภาพ, วีดีโอ, ข่าวสาร และสถานที่ เรียกได้ว่าครบทุกความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้ Google เป็น Search Engine ยอดนิยมที่มีผู้ใช้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 2. Bing

เว็บไซต์ Search Engine ที่ถูกพัฒนาโดยทีม Microsoft เป็น Search Engine ยอดนิยมอันดับ 2 ต่อจาก Google ด้วยความพยายามที่จะสร้างความแตกต่างจาก Google ด้วยการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ 

 3. Yahoo

Yahoo เป็นอีกเว็บไซต์ที่คนรู้จักจากฟังก์ชันการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ แต่ Yahoo ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรม Searh Engine เช่นกัน ซึ่งได้รับความนิยมมาเป็นอันดับ 3

 4. Baidu

Search Engine จากผู้พัฒนาสัญชาติจีน โดยมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นอันดับ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานจากประเทศจีน เพราะประเทศจีนมีการปิดกั้นเว็บไซต์จากต่างประเทศ ทำให้มีต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ของประเทศจีนเอง

 5. Yandex

Search Engine จากผู้พัฒนาสัญชาติรัสเซีย มีจำนวนผู้ใช้งานเป็นอันดับ 5 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ชาวรัสเซีย และบางส่วนจากประเทศแถบยุโรป

 6. DuckDuckGo

สำหรับเว็บไซต์ Search Engine ยอดนิยมอันดับสุดท้ายอย่าง DuckDuckGo ที่มีจำนวนผู้ใช้อยู่ในอันดับ 6 แต่ก็มีจำนวนที่สูงถึง 100 ล้านคนต่อวัน ด้วยความโดดเด่นจากการพัฒนาด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ทำให้ DuckDuckGo ยังสามารถติดอันดับ 6 ของ Search Engine ที่นิยมใช้มากที่สุด

เทคนิคการใช้งาน Google Search Engine ที่ทำได้มากกว่าการสืบค้นข้อมูล

Search Engine คือ อุปกรณ์สารพัดประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • ใช้แทนเครื่องคิดเลข : ไม่ว่าจะโจทย์ปัญหาทั่วไปอย่างการบวก ลบ คูณ หารธรรมดา หรือโจทย์ที่มีเครื่องหมายพิเศษ เช่น sin, cos, tan เพียงพิมพ์โจทย์ที่ต้องการหาคำตอบลงแถบค้นหาข้อมูล ก็จะมีคำตอบออกมาให้
 • ใช้ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ : เราสามารถตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่นั้น ๆ ด้วยการพิมพ์ Weather ตามด้วยพื้นที่ ๆ ต้องการตรวจสอบ เราก็จะได้รับข้อมูลพยากรณ์อากาศของพื้นที่ ๆ ระบุ
 • เป็นเครื่องมือแปลงหน่วย : ไม่ว่าจะเป็นหน่วยการวัด การชั่งน้ำหนัก ไปจนถึงการแปลงหน่วยเงิน เราสามารถพิมพ์สูตรดังนี้ หน่วยต้นแบบ =หน่วยที่ต้องการแปลง เช่น 1000 บาท = หยวน หรือ 1000CM=M

จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ของ Search Engine นั้นมีมากกว่าการสืบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และด้วยสาเหตุนี้เลยทำให้ Search Engine เป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้งาน

เรียนรู้และประยุกต์ใช้ Search Engine ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า Search Engine คือ สิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ทั้งบุคคลทั่วไปที่เข้ามาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพื้นที่ประชาสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต โดยต้องการใช้ ช่องทาง Search Engine มาทำ Digital Marketing เพิ่มการมองเห็น สร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้กับคนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามการจะทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Search Engine จำเป็นต้องศึกษาหลักการของ SEO เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์ให้ทั้งสวยงามและได้มาตรฐาน จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง Markety มีบริการรับทำเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรับทำ Sale Page เว็บไซต์หน้าเดียว และบริการรับทำ Landing Pageเว็บไซต์หลายหน้า

เพื่อช่วยผู้ประกอบการทุกคนให้มีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ สร้างยอดขายได้จากช่องทางออนไลน์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน Search Engine

1. การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีอันดับที่ดีบน Search Engine ต้องทำอย่างไร

การพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้น ๆ ของ Search Engine ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ การออกแบบเว็บไซต์ตามหลักการของ SEO ให้ระบบประเมินว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ จนสามารถติดอันดับต้น ๆ หรือทางลัดที่สามารถทำได้ คือ การซื้อโฆษณา Google Ads เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของเราจะสามารถติดอันดับบนสุดของ Search Engine Google ได้

2. Search Engine ไหนที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก

จากการจัดอันดับ Search Engine ที่นิยมใช้มากที่สุด จากที่กล่าวไว้ข้างต้น ก็คือ Google

3. Search Engine มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ E-Commerce

การทำ E-commerce หรือก็คือการซื้อขายออนไลน์ Search Engine ซึ่งเป็นช่องทางการค้นหาข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการทำ E-commerce ได้ เพราะเมื่อผู้บริโภคต้องการหาซื้อสินค้าสักชิ้น สิ่งที่คนมักทำก็คือ การค้นหาข้อมูลจาก Google ค้นหาคำว่า ซื้อสินค้าราคาถูก และหากเว็บไซต์ของเราสามารถขึ้นไปอยู่อันกับต้น ๆ ของการแสดงผล ก็เพิ่มโอกาสที่จะสร้างยอดขายได้มากยิ่งขึ้น

 

อ้างอิง

 • Ben Lutkevich, (2022, November), Search Engine

https://www.techtarget.com/whatis/definition/search-engine

 • Adam Volle, (2023. October 15), Search Engine

https://www.britannica.com/technology/search-engine

 • Daniel Polacek, (2021, January 23), What are search engines and how they work ?

https://mangools.com/blog/search-engines/

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update