Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Network คืออะไร ระบบเครือข่ายไร้สายส่งต่อข้อมูลได้อย่างอิสระในโลกดิจิทัล

Network คือ

ในโลกปัจจุบัน ผู้คน องค์กร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกันด้วย Network มากมาย ที่เปรียบเสมือนเส้นใยที่ร้อยเรียงโลกเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูล สื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย เคยสงสัยหรือไม่ว่า Network คืออะไร มีความสำคัญต่อโลกของเราอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ!

Network คือเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน เพราะ Network เป็นเครื่องมือเพื่อการทำงาน การศึกษา การสื่อสาร และความบันเทิง นอกจากนี้เครือข่ายยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับ Internet เครือข่ายสัญญาณที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเอาไว้ด้วยกันร่วมสำรวจ และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย Network อย่างละเอียดมากขึ้น ผ่านความรู้เชิงลึกที่จะพาทุกคนไปดูพร้อม ๆ กันว่า Network คืออะไร มีระบบทำงานอย่างไร เน็ตเวิร์กมีกี่ประเภท พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตคืออะไร รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบ Network อีกมากมายมาดูกันเลย!

สารบัญบทความ

Network คืออะไร

ระบบเครือข่าย Network

Network คือ ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายจากการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่น ๆ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถสื่อสาร เชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกันได้ โดยระบบ Network แบ่งออกได้เป็นหลายประเภททั้งเครือข่ายขนาดเล็ก และเครือข่ายขนาดใหญ่ ใช้เชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลกันได้ทั่วโลก อย่างเช่น Internet ที่มีการใช้โปรโตคอลในการสื่อสารโดยกำหนดที่อยู่ของ Address หรือ IP ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อให้รับหรือส่งข้อมูลถึงกันได้สะดวกขึ้น

Network มีระบบการทำงานอย่างไร

การทำงานของระบบ Network คือระบบเครือข่ายมีหลักการทำงานโดยใช้องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ

 • โหนด (Node) คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย โหนดสามารถเป็นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ก็ได้
 • ลิงก์ (Link) คือ ช่องทางสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อโหนดเข้าด้วยกัน ลิงก์สามารถเป็นสายสัญญาณ หรือแบบเชื่อมต่อแบบไร้สายก็ได้

การทำงานของระบบเครือข่าย Network คือการเริ่มต้นจากข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากโหนดหนึ่ง จะถูกส่งผ่านลิงก์ไปยังโหนดอื่น โหนดปลายทางจะรับข้อมูลและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ระยะใกล้เคียง หรืออยู่ในระยะไกลกันมากอย่างคนละซีกโลก ก็สามารถรับส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูล และสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Network มีกี่ประเภท

การแบ่งประเภทของ Network คือการจัดประเภทการใช้งานตามลักษณะเฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

PAN (Personal Area Network) เครือข่ายส่วนบุคคล

PAN (Personal Area Network) เป็นเครือข่ายขนาดเล็กสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว มักจะใช้ภายในพื้นที่ระยะไม่กี่เมตร จุดเด่นของระบบ Network PAN คือจะมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลรวดเร็ว เนื่องจากเป็น Network ส่วนตัว ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับ Bluetooth และ Wi-Fi หรือการคอมพิวเตอร์กับเมาส์ไร้สาย คีย์บอร์ดไร้สาย เป็นต้น

LAN (Local Area Network) เครือข่ายเฉพาะที่

LAN (Local Area Network) เป็นระบบเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในพื้นที่จำกัด มีความเร็วของแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ที่ระหว่าง 1-100 Mbps LAN มีทั้งแบบเครือข่ายที่มีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ได้ จะใช้สายสัญญาณหรือไร้สายอย่าง WIFI หรือ Bluetooth ก็ได้เช่นกัน LAN เป็นพื้นที่สำคัญในองค์กรและธุรกิจ ซึ่งทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลภายในได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด ระบบ network เครือข่าย LAN มักใช้ในอาคารสำนักงาน, บ้าน, หอพัก, โรงเรียน, โรงพยาบาล หรือภายในอาคาร

MAN (Metropolitan Area Network) เครือข่ายนครหลวง

MAN (Metropolitan Area Network) คือระบบเครือข่าย Network ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) หลายแห่งเข้าด้วยกัน มักใช้ในเมืองหรือภูมิภาค MAN มีระยะครอบคลุมประมาณ 10-100 กิโลเมตร มักใช้สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายในองค์กรเดียวกันแต่อยู่ห่างไกลกัน เช่น กลุ่มธุรกิจธนาคารมีสาขาหลายแห่ง โดยสาขาใหญ่จะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในเครื่อง Server ที่มีระบบ Network ส่วนตัว ซึ่งปกติไม่สามารถเข้าไปขอข้อมูลจากภายนอกได้ แต่เมื่อใช้ระบบ vpn เข้าช่วยทำให้สาขาย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่อง Server ของสาขาใหญ่ได้ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WAN (Wide Area Network) เครือข่ายวงกว้าง

WAN (Wide Area Network) คือระบบเครือข่าย Network ระยะทางไกลมีขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วโลก เชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) และเครือข่าย (MAN) หลายแห่งเข้าด้วยกัน ไม่จำกัดระยะทาง สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน มักใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกล เช่น ดาวเทียม สายเคเบิลใยแก้วนำแสง และสัญญาณไร้สาย จุดเด่นสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก

ข้อควรระวังในการใช้งานระบบ Network

ข้อควรระวังในการใช้งานระบบ Network

การใช้งานระบบ Network มีข้อควรระวังหลายอย่างที่ควรพิจารณา มีดังต่อไปนี้

 • ความปลอดภัย (Security) ระบบ Network มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางความปลอดภัย เช่น ไวรัส มัลแวร์ การโจมตีทางไซเบอร์ ดังนั้นจึงควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เช่น ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์, กำหนดรหัสผ่านที่ปลอดภัย, อัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เสมอ, สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 
 • ประสิทธิภาพ (Performance) ระบบ Network คือสิ่งที่ควรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นจึงควรตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย Network อยู่เสมอ เช่นอัปเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, ปรับปรุงโครงสร้างเครือข่าย, แก้ไขปัญหาอาจเกิดขึ้น
 • ต้นทุน (Cost) ใช้งานระบบ Network มีต้นทุนเกี่ยวข้อง เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบำรุงรักษา ดังนั้นจึงควรวางแผนใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ
 • ความเหมาะสม (Appropriateness) ควรเลือกใช้ระบบ Network ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เช่น ปริมาณข้อมูลที่ใช้ ประเภทของอุปกรณ์ต้องการเชื่อมต่อ งบประมาณ เป็นต้น
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Infringement) ไม่ควรดาวน์โหลดหรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • หมิ่นประมาท (Defamation) ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัว (Privacy Violation) ไม่ควรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ละเมิดกฎหมาย (Illegal Activities) ไม่ควรใช้ระบบเครือข่าย Network ประกอบกิจกรรมผิดกฎหมาย
 • ไม่เปิดไฟล์แนบจากอีเมลที่มาจากแหล่งไม่รู้จัก ระมัดระวังในการคลิกลิงก์ในอีเมลหรือเว็บไซต์
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวทั้งเป็นข้อมูล หรือเป็นแบบรูปภาพ อาจถูกขโมยได้ เพื่อความปลอดภัย

โดยสรุปแล้วใช้ระบบ Network คือสิ่งที่ต้องใช้อย่างปลอดภัย และคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งาน โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์ในการใช้งานระบบ Network

1. เปิดโลกการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด

ระบบ Network ช่วยเปิดโลกการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก ก็สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยวิธีส่งข้อความ อีเมล วิดีโอคอล หรือแม้แต่โทรผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้อย่างอิสรเสรี โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะทางหรือเวลา สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างกว้างขวาง

ประโยชน์ของเปิดโลกการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัดด้วยระบบเครือข่าย Network ได้แก่

 • นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น
 • คนทำงาน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ครอบครัวและเพื่อนฝูง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา

2. เปิดโอกาสในการเข้าทำธุรกิจ

ระบบ Network เปิดโอกาสในการเข้าทำธุรกิจใหม่ ๆ มากมาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าและคู่ค้าจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งระบบเครือข่าย Network ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายตลาด เพิ่มรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

ประโยชน์ของเปิดโอกาสในการเข้าทำธุรกิจด้วยระบบ Network ได้แก่

 • ธุรกิจสามารถขายสินค้า ให้บริการออนไลน์ได้
 • ธุรกิจสามารถหาลูกค้าหรือคู่ค้าจากทั่วโลกได้
 • ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. เปิดโอกาสในการค้นหาข้อมูล

ระบบ Network เปิดโอกาสในการค้นหาข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งทำให้ผู้คนสามารถค้นหาข้อมูลตามต้องการได้รวดเร็ว ทันท่วงที ทำให้ผู้คนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของเปิดโอกาสในการค้นหาข้อมูลด้วยระบบ Network ได้แก่

 • นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล รวมถึงความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • คนทำงาน สามารถหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้
 • ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองได้

โดยสรุปแล้ว ระบบเครือข่าย Network มีประโยชน์มากมายต่อวิธีดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน ช่วยเปิดโลกการสื่อสาร เปิดโอกาสเข้าทำธุรกิจ และเปิดโอกาสค้นหาข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด

สรุปเกี่ยวกับระบบ Network

Network คือระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลได้ ระบบ Network มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย 


บริษัท Markety เป็นที่หนึ่งด้านเทคโนโลยี รับออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ รับทำรับทำ Landing Pageรับทำ Sale Page และรับทำเว็บไซต์ รวมไปถึงบริการด้านทำการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ หากผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรติดต่อ 02-002-9322 (ฝ่ายบริการลูกค้า), 084-509-5545 (ฝ่ายขาย), 061-924-7449 (ฝ่ายขาย) หรือทาง Email : [email protected]

คำถามมักพบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ระบบ Network

1. วิธีการป้องกันมัลแวร์และไวรัสต่าง ๆ จากการใช้งาน Network

แก้ไขด้วยติดตั้ง Firewall จะช่วยป้องกันมัลแวร์และไวรัสต่าง ๆ จากวิธีใช้งาน Network โดยกรองการรับส่งข้อมูลเข้าและออกของเครือข่าย วิธีกำหนดค่า Firewall คือต้องให้เหมาะสมและอัปเดตซอฟต์แวร์ Firewall อยู่เสมอจะช่วยให้ Firewall สามารถป้องกันภัยคุกคามทางความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Network Gateway คืออะไร

Network Gateway คืออุปกรณ์เครือข่ายทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายสองเครือข่ายหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน ช่วยให้อุปกรณ์ในเครือข่ายหนึ่งสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ในเครือข่ายอื่นได้

Network Gateway สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ

 • Physical Gateway คืออุปกรณ์เครือข่ายแบบฮาร์ดแวร์ เช่น เราเตอร์ สวิตช์ หรือเกตเวย์ VPN
 • Virtual Gateway คืออุปกรณ์เครือข่ายแบบซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรม VPN หรือโปรโตคอลการกำหนดเส้นทาง

Network Gateway ทำงานโดยแปลโปรโตคอลการสื่อสารระหว่างเครือข่ายสองเครือข่าย ทำให้อุปกรณ์ในเครือข่ายหนึ่งสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ในเครือข่ายอื่นได้ แม้จะใช้โปรโตคอลการสื่อสารแตกต่างกันก็ตาม และมักใช้ร่วมกับ Firewall ทำให้การรับส่งข้อมูลไม่พึงประสงค์หรือคอมพิวเตอร์จากภายนอกถูกปิดลง

อ้างอิง 

Computer Hope. (2023, December 10). Network.

https://www.computerhope.com/jargon/n/network.htm

Know-how. (2020, October 05). What is a network? Definition, explanation, and examples.

https://www.ionos.com/digitalguide/server/know-how/what-is-a-network/

Margaret Rouse. (2023, September 05). What Does Network Mean?.

https://www.techopedia.com/definition/5537/network#:~:text=A%20network%2C%20in%20computing%2C%20is,components%2C%20and%20they%20are%20connected.

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update