Markety

ศูนย์การเรียนรู้

บริษัท มาเก็ตตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Lead คืออะไร มีประโยชน์สำคัญต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง? ไปดูกัน!

Lead

Lead ในที่นี้มักใช้เรียกบุคคลที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้าของเราในอนาคต และมีบทบาทสำคัญในการตลาดออนไลน์โดยเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า Lead ทำหน้าที่เป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และเปลี่ยน Lead ให้กลายเป็นลูกค้าที่ดีในที่สุด

การสร้างโอกาสในการขายที่มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การดูแล Lead เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จใน Digital marketing ที่มีการแข่งขันสูง
บทความนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับคำว่า Lead คืออะไร มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง มีกี่ประเภทแต่ละประเภทนำไปใช้อะไร และที่สำคัญเทคนิคในการสร้าง Lead มีอะไรบ้าง และคำว่า Lead generation คืออะไร มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร บทความนี้มาให้ความรู้ในทุกหัวข้อติดตามได้เลย

Lead คืออะไร

Lead คือบุคคลที่สนใจและมีศักยภาพในการเป็นลูกค้าของธุรกิจหรือการซื้อสินค้าและบริการ แต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ กล่าวคือ Lead เป็นผู้ที่อยู่ในขั้นตอนแรกของกระบวนการขาย ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนต่อไปเพื่อกลายเป็นลูกค้าจริงของธุรกิจ

นอกจากนี้ Lead ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับธุรกิจ เนื่องจากให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่อาจกลายเป็นลูกค้าในอนาคต ซึ่งธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แผนการตลาด วางแผนการขาย และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ


ประโยชน์ของ Lead มีอะไรบ้าง

lead คือ

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงข้อดีและประโยชน์ของ Lead มีข้อดีอะไรบ้าง โดยแยกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

ทำให้เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น

การทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  Lead ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย เช่น ข้อมูลทางด้านตัวบุคคล, ความสนใจ, ความต้องการรวมถึง Insight ของลูกค้า ข้อมูลนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับการตลาดและการขายให้เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถนำไปจัดการงบประมาณที่จะใช้ได้

การจัดการงบประมาณ Lead ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดสรรงบประมาณด้านการตลาดและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการติดตามและวิเคราะห์ Lead ธุรกิจ สามารถระบุได้ว่าช่องทางการตลาดหรือแคมเปญใดที่สร้าง Lead ที่มีคุณภาพที่สุด ทำให้สามารถจัดสรรงบประมาณไปในส่วนนั้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุด

เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายแก่ธุรกิจ

เพิ่มโอกาสทางการขายเพิ่มขึ้น  Lead คือลูกค้าที่สนใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ การดูแลและเปลี่ยน Lead ให้เป็นลูกค้าทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มโอกาสในทางการขายและรายได้มากขึ้น และสามารถมีส่วนร่วมผ่านแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย การสื่อสารส่วนบุคคล และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าผ่านการสร้าง lead จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายได้

เข้าใจถึงจุดเด่น จุดด้อยของสินค้าและบริการ

การเข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของสินค้าหรือบริการ การสื่อสารกับ leads ช่วยให้ธุรกิจได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของตนในการได้รับความสนใจในตลาด ผ่านการสนทนา คำติชม การให้คำแนะนำ และบริษัทสามารถระบุจุดเด่นและจุดด้อยของสินค้าและบริการของตนเองได้ เพื่อปรับปรุงต่อไป

แสดงผลเกี่ยวกับ Sale Pipeline ได้

การแสดงผลเกี่ยวกับกระบวนการขาย Lead ช่วยติดตามการเคลื่อนไหวของลูกค้าที่มีโอกาสเป็นลูกค้าจริงผ่านทางกระบวนการขาย โดยการติดตาม leads ที่อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการขาย ธุรกิจสามารถมองเห็นประสิทธิภาพของกลยุทธ์การขายของตนและระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

สรุปการสร้าง lead เป็นสิ่งสำคัญในการเปิดโอกาสทางการขาย ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้า เพิ่มโอกาสทางการขาย ปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และติดตามกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ


Lead มีกี่ประเภท

โดยทั่วไป Lead มีด้วยกัน 3 ประเภทที่มักกล่าวถึงในบริบททางการตลาดและการขายในธุรกิจ ดังนี้

Warm Lead

Warm Lead หมายถึงผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าที่แสดงความสนใจหรือการมีส่วนร่วมในระดับหนึ่งในสินค้าหรือบริการ แต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นซื้อ บุคคลกลุ่มนี้อาจเป็นผู้ที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ สมัครรับจดหมายข่าว หรือสื่อสารในโซเชียลมีเดีย Lead นี้ได้รับการพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้ามากกว่า Cold Lead

Cold Lead

Cold Lead คือ Lead เป็นลูกค้าที่ยังไม่สนใจหรือไม่พร้อมซื้อสินค้าหรือบริการกับธุรกิจ Cold Lead อาจไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักกับแบรนด์ของคุณ Cold Lead อาจต้องการข้อมูลเพิ่มและการแนะนำที่มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น โอกาสประสบความสำเร็จในการขายกับ Cold Lead จะมีน้อย

Qualified Lead

Qualified Lead คือ Lead ที่ผ่านการรับรองและจะเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพที่สุด ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของธุรกิจ มีโอกาสสูงที่พร้อมจะเป็นลูกค้า  โดยทั่วไป Lead ที่ผ่านการรับรองจะมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แน่ใจได้ว่ามีแนวโน้มที่จะซื้อและพร้อมจ่าย

เทคนิคการทำ Lead

วิธีการทำ lead

ต่อไปนี้เป็นเทคนิคการทำ Lead เพื่อการสร้างโอกาสในการขาย 6 ประการที่ใช้กันทั่วไปในด้านการตลาดในธุรกิจ ประกอบด้วย

Call to action 

การกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA)คือการกระทำที่กระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าดำเนินการบางอย่าง อาจเป็นปุ่ม ลิงก์ หรือข้อความเชิญชวนปรึกษาฟรี ให้สมัครรับข้อมูล ดาวน์โหลด ลงทะเบียน หรือซื้อสินค้า โดยทั่วไป CTA จะวางไว้อย่างมีกลยุทธ์บนเว็บไซต์ หน้า Landing Page อีเมล หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เพื่อดึงดูด Lead ให้เข้ามามากขึ้น

Offer

ข้อเสนอหมายถึงการให้สิ่งที่มีค่าแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลติดต่อหรือการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจรวมถึง e-book ฟรี คู่มือ เทมเพลต ตัวอย่าง หรือส่วนลด ด้วยการเสนอเนื้อหาหรือสิ่งจูงใจที่มีคุณค่า ธุรกิจสามารถดึงดูด Lead และเริ่มต้นความสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้

Content

การสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า อาจรวมถึงบล็อกโพสต์ บทความ วิดีโอ พอดแคสต์ หรืออินโฟกราฟิก การนำเสนอเนื้อหาที่ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจสามารถสร้างตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและสร้างความไว้วางใจกับผู้ชมได้

Homepage / Landingpage

หน้าแรก/หน้า Landing Page การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าแรกหรือสร้างหน้า Landing Page เฉพาะที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนสามารถช่วยดึงดูด Lead ได้ หน้านี้ควรออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ชม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และกระตุ้นให้ Lead ดำเนินการตามที่ต้องการ

Email marketing

การตลาดทางอีเมล เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลที่อยู่อีเมลของ Lead และใช้เพื่อส่งข้อความข่าวสาร จดหมายข่าว หรือข้อเสนอด้านส่งเสริมการขาย ด้วยการให้เนื้อหาที่มีคุณค่า และติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม(Loyalty)  และแนะนำผ่านช่องทางการขายได้

Lead forum

แบบฟอร์มการรวบรวมลูกค้าเป้าหมายเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า แบบฟอร์มนี้สามารถวางบนเว็บไซต์ หน้า Landing Page หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถให้รายละเอียดการติดต่อ เพื่อแลกกับการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างหรือรับการอัปเดตได้ทันที

Lead generation คืออะไร

lead generations

Lead generation หมายถึง กระบวนการที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและค้นหาลูกค้าที่สนใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ หรือเปลี่ยนคนทั่วไปให้กลายมาเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเราด้วยกลยุทธ์และวิธีการด้านการตลาดต่างๆ หรือเรียกให้ง่ายก็คือกระบวนการสร้างลีด (leads) นั่นเอง

ทำไมธุรกิจควรใช้ Lead generation 

การทำ Lead generation หมายถึง กระบวนการสร้างและเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่มีความสนใจและศักยภาพในการเป็นลูกค้าใหม่สำหรับธุรกิจ ดังนั้นการทำ Lead generation มีผลดีต่อธุรกิจในหลายด้านดังนี้

  • ขยายฐานลูกค้า การทำ Lead generation ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มฐานลูกค้าได้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีความสนใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้น นำมาติดต่อและสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เป็น Lead และส่งเสริมให้พวกเขากลายเป็นลูกค้าจริง
  • เพิ่มยอดขาย การมีแหล่งข้อมูล Leads ที่มีความสนใจและศักยภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจขาย ซึ่ง Lead ที่มีความสนใจอาจกลายเป็นลูกค้าสัมพันธ์หรือลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ
  • สร้างความเชื่อมั่นและยึดติดลูกค้า การทำ Lead generation ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้ ผู้ที่มีความสนใจและศักยภาพจะได้รับข้อมูลและการติดตามที่ตรงเวลา ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ
  • การแข่งขันในตลาด ในปัจจุบันมีการแข่งขันในการตลาดสูงขึ้นการทำ Lead generation จึงเป็นสิ่งสำคัญ

หากธุรกิจที่ไม่ทำ Lead generation จะมีผลเสียในเรื่องดังต่อไปนี้

  • ขาดลูกค้าใหม่  หากไม่มีการทำ Lead generation ธุรกิจอาจพลาดโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ และทำให้ธุรกิจขาดความสามารถในการขยายฐานลูกค้า
  • ลดความสามารถในการแข่งขัน หากธุรกิจไม่มี Lead generation อย่างมีประสิทธิภาพ อาจทำให้สูญเสียต่อการแข่งขันในตลาด เนื่องจากคู่แข่งอื่นอาจมีการเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพมากกว่า
  • สูญเสียโอกาสในการเพิ่มยอดขาย การไม่มี Lead generation อาจทำให้ธุรกิจพลาดโอกาสในการติดต่อลูกค้าที่มีความสนใจ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น การไม่มีการติดตามและสื่อสารกับ Lead ที่มีความสนใจอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่นในธุรกิจ และเปลี่ยนไปเลือกใช้บริการหรือสินค้าจากคู่แข่งในที่สุด

สรุป

Lead คือ บุคคลที่สนใจและมีศักยภาพในการเป็นลูกค้าของธุรกิจ เป็นผู้ที่อยู่ในขั้นตอนแรกของกระบวนการขาย ซึ่งถือว่า เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญมาก หลายธุรกิจที่ต้องการเติบโตและขยายกลุ่มลูกค้า การทำ Lead จึงมีความจำเป็นมาก และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราตั้งใจ เราอาจจะเลือกใช้บริการจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยวางกลยุทธ์และมีเทคนิคทางการตลาดอื่น ๆ
โดย Markety ถือว่า เป็นที่หนึ่งทางด้านเทคโนโลยีและการตลาด ที่จะช่วยซัพพอร์ตธุรกิจของเราบนโลกออนไลน์ ด้วยบริการต่าง ๆ อย่างรับทำ Landing Page และ รับทำ Sale Page ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ของคุณได้ หากคุณสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-002-9322 (ฝ่ายบริการลูกค้า), 084-509-5545 (ฝ่ายขาย) และ 061-924-7449 (ฝ่ายขาย) หรือที่อีเมล [email protected]


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Lead

หลายคนที่ได้ยินคำว่า Lead ก็อาจจะมีคำถามสงสัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น

วิธีการเพิ่ม Lead สำหรับธุรกิจ

หากเราต้องการเพิ่ม Lead ให้แก่ธุรกิจของเรา อันดับแรกคือ เราต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อสร้างเนื้อหาหรือช่องทางการสื่อสารที่สามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดยหมั่นวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ

Lead funnel คืออะไร

Lead funnel หรือที่เรียกอีกชื่อว่า sales funnel หรือ marketing funnel เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าจริง ๆ โดยผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนตามลำดับ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตั้งใจและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้าระหว่างการเคลื่อนย้ายผ่านทางการตลาดและการขาย

การทำ Lead ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มการขาย ต้องใช้กลยุทธ์แบบไหน

หากเราต้องเพิ่มยอดขาย เราควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม Lead เช่น Content Marketing, Search Engine Optimization, Email Marketing, Socail Media Marketing เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้อย่างแน่นอน


อ้างอิง 

Lindsay Kolowich Cox. (2023, June 29). Lead Generation: A Beginner’s Guide to Generating Business Leads the Inbound Way. https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-inbound-lead-generation-guide-ht 

Sujan Patel. (2023, June 2). What is Lead Generation? (+ Tips How to Do It). https://mailshake.com/blog/what-is-lead-generation/ 
Donny Kelwig. (2023, January 11). Lead generation: How to start generating business leads. https://www.zendesk.com/th/blog/lead-generation/#georedirect

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update